Home / Nieuws & Blogs / Welke rechten claimt Google bij Google Drive?

Welke rechten claimt Google bij Google Drive?

| 25 april 2012

Oh jee, is Google eigenaar van alles dat je op Google Drive parkeert? De discussie op Twitter en elders is weer losgebarsten. De Terms of Service van de dienst bevatten érg brede formuleringen waardoor mensen zich gaan afvragen wat Google allemaal van plan is. Maar gaan ze echt zo ver als mensen denken? Kan Google je content zomaar commercieel gaan exploiteren?

Zoals elke online dienst heeft Google Terms of Service die bepalen wat zij mogen en wat gebruikers moeten (en wat gebruikers niet mogen). Googles aanpak is om algemene regels te stellen voor ál haar diensten, en dat is op zich overzichtelijk maar het probleem is dat je dan hele generieke zinnen krijgt die voor velerlei interpretaties vatbaar zijn.

Specifiek over content staat er allereerst deze geruststellende zin:

You retain ownership of any intellectual property rights that you hold in that content. In short, what belongs to you stays yours.

Dat is heel fijn, maar het is juridisch ook onmogelijk om intellectuele-eigendomsrechten op te eisen via algemene voorwaarden. Dus dit zegt eigenlijk niets.

Waar het om gaat is welke gebruiksrechten (licentie) je Google geeft. Want ook als je alle rechten behoudt, kun je Google flink wat toestaan. En dat doe je ook:

... you give Google (and those we work with) a worldwide license to use, host, store, reproduce, modify, create derivative works (such as those resulting from translations, adaptations or other changes we make so that your content works better with our Services), communicate, publish, publicly perform, publicly display and distribute such content.

Vertaling: we mogen alles doen, inclusief onder meer aanpassen als dat technisch nodig is. Dat is inderdaad nogal omineus: mogen ze dan je foto's op t-shirts verkopen? Je videos gaan verhuren als on-demand films?

Nou, niet helemaal want Google perkt zichzelf wel in:

The rights you grant in this license are for the limited purpose of operating, promoting, and improving our Services, and to develop new ones.

Vertaling: wat we net zeiden mogen we enkel en alleen om de dienst (Drive dus) te leveren, te promoten en te verbeteren, en om nieuwe diensten te ontwikkelen.

Eh wacht, dat is helemaal niet zo beperkt. Hoezo promoten van de dienst, mogen ze dan mijn foto's in hun banners zetten? En nieuwe diensten ontwikkelen? Zoals een huur-iemands-video-dienst die dankbaar put uit video's op Drive?

Er is juridisch nog zoiets als de "redelijke contractsuitleg", dat wil zeggen dat een contractuele bepaling niet ineens compleet andersom gelezen mag worden. Als men zegt "leveren en verbeteren" van de dienst, dan maakt dat de scope wel duidelijk. Een tekst over promoten en nieuwe diensten kan dan niet worden opgepakt als "oh en we mogen verder álles nog dat we later bedenken". Dat is niet redelijk. Hoe ver het precies gaat, weet ik niet, maar je video's terugzien op televisie zal niet gebeuren.