Home / Nieuws & Blogs / Wetsvoorstel voorziet in legaal online gokken

Wetsvoorstel voorziet in legaal online gokken

| 22 mei 2013

Vandaag is het wetsvoorstel online kansspelen openbaar gemaakt en dat betekent goed nieuws voor aanbieders van online kansspelen. Het is vanaf 1 januari 2015 voor hen namelijk mogelijk om een vergunning te verkrijgen. De huidige Wet op de kansspelen voorziet niet in de mogelijkheid tot verkrijging van een vergunning voor aanbieders van online kansspelen. Dat gaat dus veranderen, mits de Tweede en Eerste Kamer het wetsvoorstel kansspelen op afstand aanneemt uiteraard. Wel zullen Nederlandse aanbieders aan een aantal strenge eisen moeten voldoen. De eisen en veranderingen zijn te lezen in het concept wetsvoorstel van staatssecretaris Fred Teeven van Veiligheid en Justitie en Frans Weekers van Financiën.

Kansspelbeleid
Het kansspelbeleid van Nederland was vooralsnog restrictief te noemen: kansspelen in Nederland aanbieden, al dan niet via internet, mocht alleen indien er sprake was van een verleende vergunning op basis van de Wet op de kansspelen. Zeer restrictief aangezien dergelijke vergunningen gewoonweg niet werden verstrekt aan aanbieders anders dan o.a. de Staatsloterij en Holland Casino. Dit beleid werd ingezet onder minister Donner (minister van Justitie) die meende dat kansspelen vergaande maatschappelijke risico’s met zich meebrengen. Om deze risico’s tegen te gaan achtte minister Donner het nodig om het beleid betreffende kansspelen strenger te reguleren. Dit restrictieve beleid moest, onder andere, leiden tot het beschermen van de consument, het tegengaan van illegaliteit en criminaliteit en het tegengaan van kansspelverslaving.

Modernisering
In 2011 kondigde staatssecretaris Fred Teeven al aan dat het huidige beleid op de schop gaat: ”consumenten moeten kunnen beschikken over een passend en aantrekkelijk aanbod van kansspelen.” Het voornemen was dus om aanbieders een eerlijke kans te geven om legaal online kansspelen aan te bieden. Teeven hoopt zo meer grip te krijgen op de aanbieders. En laten we eerlijk zijn, het spekken van de staatskas zal hier ook een (grote) rol spelen.

Belangrijke eisen en wijzigingen

Het wetsvoorstel dat voor een modern kansspelbeleid moet zorgen, neemt een aantal belangrijke veranderingen met zich mee. Hieronder een opsomming van de meest in het oog springende wijzigingen en eisen:

 • Aanbieders moeten bijdragen aan verslavingsfonds dat is opgericht om gokverslavingen te voorkomen.
 • Zorgplicht aanbieder om spelers te helpen in het onder controle houden van hun speelgedrag, denk aan:
  -Speler tijdens het spel wijzen op zijn spelgedrag middels tijdsklok, inzet, verlies in beeld brengen;
  -Het matigen of zelfs uitsluiten van spelers bij risicovol gedrag;
  -Uitsluiten van probleemspelers door middel van een centraal register;
  -Informatie verstrekking door de aanbieder aan spelers over de gevaren van kansspelverslaving.
 • Aanbieders dienen 20% kansspelbelasting te gaan betalen over het bruto spelresultaat.
 • Spelers die spelen bij een aanbieder zonder een vergunning betalen 29% kansspelbelasting.
 • De aanvraag van een vergunning wordt geschat op een bedrag tussen de 35000 en 50000 euro.
 • Er komt een register risicospelers welke zal worden beheerd door de Kansspelautoriteit.
 • Geen limiet op aantal vergunningen.

Blokkade internetverkeer
Een oplettende ex-collega wees mij echter op de meest vergaande wijziging, te vinden in artikel 34n lid 2:

De aanwijzing, bedoeld in het eerste lid, kan er toe strekken dat een aanbieder van een openbare elektronische communicatiedienst of een aanbieder van een financiële dienst wordt verplicht om het verkeer te blokkeren dat wordt gebruikt voor: a. het organiseren van kansspelen zonder vergunning op grond van deze wet; b. deelname aan kansspelen als bedoeld onder a, of c. reclame- of wervingsactiviteiten voor kansspelen als bedoeld onder a….

Een grondslag dus om internetproviders te verplichten om bijvoorbeeld websites van aanbieders in het buitenland te blokkeren. Staatssecretaris Teeven zegt hierover in het NRC:

Uiteindelijk kunnen die sites geblokkeerd worden ja. Maar dat is ultimum remedium. Eerst proberen we het met boetes, dwangsommen en het onmogelijk maken van het betalingsverkeer van zo’n site. Maar het idee is natuurlijk dat we zo veel mogelijk van de nu nog illegale aanbieders kwijtraken door het instellen van vergunningen.

Zeer opvallend vind ik verder dat artikel 34n lid 1 van het wetsvoorstel bepaalt dat de raad van bestuur (kansspelautoriteit) – in plaats van de rechter – de verplichting tot blokkade kan opleggen. Het is namelijk nogal een vergaande bevoegdheid en een belangenafweging: Internetvrijheid vs. blokkeren illegale goksite. Hoe lastig dit soort belangenafwegingen zijn en hoezeer de meningen hierover uiteenlopen zagen we bijvoorbeeld al in de Pirate Bay-zaak.