Alternatieve geschillenoplossing

Bij ICTRecht kunt u terecht voor mediation, bindend advies, rechtshulp in het buitengerechtelijke traject, actie tegen of verweer in IE-kwesties, rechtshulp in het gerechtelijke traject, bij SGOA-procedures, WIPO-procedures en uiteraard voor incasso’s.

Vraag informatie aan

Alternatieve geschillenoplossing

Alternative Dispute Resolution (ADR) is een breed gedragen begrip voor verschillende wijze van geschillenbeslechting buiten rechte. Hieronder worden twee vrije vormen besproken. Er zijn vele vormen die onder ADR begrepen worden zoals de SIDN-procedure of WIPO-procedure en De Geschillencommissie (consumenten). Deze procedures hebben specifieke en zeer uitgebreide reglementen. Onderstaande vormen zijn vrij en hebben een zeer korte doorlooptijd.

Dit kan zeer belangrijk zijn, bijvoorbeeld wanneer er in een project tussentijds een obstakel weggeruimd moet worden doch partijen daar zelf niet uitkomen maar wel verder met elkaar willen. Ook als partijen juist niet met elkaar verder willen doch specifieke overdracht werkzaamheden en voorwaarden willen afspreken zijn onderstaande procedures meer geschikt dan een onzekere uitspraak van een gezaghebbende instantie, zoals de rechter.

Mediation

Mediation is een vorm van bemiddeling in conflicten, waarbij een neutrale bemiddelingsdeskundige – de mediator – de communicatie en onderhandelingen tussen twee of meer partijen begeleidt om vanuit hun belangen tot gezamenlijk gedragen oplossingen te komen.

Van belang hierbij is dat partijen gezamenlijk overeenkomen hun geschil voor te leggen aan een onpartijdige mediator en dat de besprekingen vertrouwelijk zijn. Mediation is een korte en effectieve procedure om tot een oplossing te komen, vooral als partijen nog andere belangen nastreven dan het verdelen van de taart. Een mediation traject is relatief goedkoop en heeft vaak een positief effect op de klantrelatie, zodat deze ondanks het conflict voortgezet kan worden. Na een rechtszaak is er meestal geheel geen behoefte meer zaken met elkaar te doen.

Als partijen tot overeenstemming komen, zorgt de mediator dat dit worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Slaagt de mediation niet, dan is alles wat is gezegd en geboden in vertrouwelijkheid gedaan en mag dus niet gebruikt worden in een gerechtelijke procedure. Dit kan dus een goede tussenstap zijn, partijen hebben eigenlijk niets te verliezen, behalve wat tijd en inspanning.

ICTRecht biedt mediation aan door ervaren mediators die gespecialiseerd zijn in ICT-recht. Door de doortastendheid van de mediators en de kennis van ICT-vraagstukken kan een conflict vaak snel worden opgelost.

Lees meerLees minder

Bindend advies

Als partijen van mening verschillen van een juiste oplossing van een geschil of dat het geleverde werk of aangeboden oplossing wel of niet conform offerte is.

Partijen kunnen overeenkomen zich te verbinden aan de uitspraak of mening van een derde. In plaats van de zaak aan een rechter of een arbiter (zoals de Stichting Geschillenoplossing Automatisering (SGOA) voor te leggen. De beslissing van deskundige wordt bindend advies genoemd. Anders dan de term “advies” doet vermoeden is er geen sprake van een advies dat partijen naast zich neer mogen leggen. Partijen zijn gebonden aan het bindend advies en de nakoming ervan is wettelijk verplicht.

Het voordeel van een bindend advies is dat de aanvraag en uitkomst binnen enkele weken kan geschieden en het behoorlijk minder kost dan een gerechtelijke procedure of arbitrage. De juridisch adviseurs van ICTRecht zijn op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen op het gebied van ICT-recht en ICT-technologie. ICTRecht is dan ook uitstekend in staat partijen te voorzien van een deskundig advies.

Lees meerLees minder

Gerelateerde diensten conflictoplossing

ICTRecht biedt verscheidene diensten aan zoals rechtshulp in het buitengerechtelijke traject, actie tegen of verweer in IE-kwesties en rechtshulp in het gerechtelijke traject, bij SGOA-procedures en WIPO-procedures.

Naar gerelateerde diensten
ICTRECHT Illustratie 2 vrouwen - Petrol RGB

Voordelen van rechtshulp door ICTRecht

ICTRECHT iconen petrol 2022 RGB_Privacy

Vakkundig: direct deskundige ondersteuning van ervaren (proces)juristen.

ICTRECHT iconen petrol 2022 RGB_Specialisten

Veelzijdig: onze juridisch adviseurs zijn breed opgeleid en allround inzetbaar.

ICTRECHT iconen petrol 2022 RGB_Praktisch

Creatief: door helicopterview zijn onze juristen in staat meerdere oplossingen aan te dragen.

ICTRECHT iconen petrol 2022 RGB_Handen schudden

Betrouwbaar: onze juristen bewaken termijnen en komen afspraken na.

''ICTRecht combineert deskundigheid met een pragmatische aanpak. Wij konden met het geleverde resultaat direct aan de slag."
 
- Ministerie van Buitenlandse Zaken

Onze juridisch adviseurs

Maak kennis met onze juridisch adviseurs. Zij staan organisaties bij met praktisch advies:

Meer informatie ontvangen?

Bel ons voor meer informatie op telefoonnummer: 020 663 1941 (voor ICTRecht Groningen: 050 209 3499). Een bericht achterlaten via het formulier kan ook: een van onze juridisch adviseurs neemt dan contact met u op.

Wanneer u een aanvraag bij ons doet, volgt altijd eerst een vrijblijvend kennismakingsgesprek: telefonisch, bij ons op kantoor of bij u op locatie.

Laat uw gegevens achter