Elektronisch contracteren advies

Tegenwoordig stappen steeds meer organisaties over op elektronische processen en elektronisch contracteren. Elektronische processen zijn snel en eenvoudig, waardoor overeenkomsten direct gesloten kunnen worden. Wij kunnen jouw organisatie adviseren of een bepaald type overeenkomst elektronisch gesloten kan worden en welke handtekening je hiervoor dient te gebruiken.

Is een handtekening wettelijk vereist?

In de praktijk worden de meeste overeenkomsten ondertekend, maar waarom? Slechts in uitzonderlijke gevallen eist de wet dat een overeenkomst wordt ondertekend (zoals bij het overdragen van auteursrechten). Een handtekening heeft wel een belangrijke bewijsfunctie. Zo kan een handtekening onder een document ervoor zorgen dat de rechter gehouden is om uit te gaan van de juistheid van het ondertekende document. Met name bij de ‘zwaardere’ overeenkomsten met een hoog bewijsbelang is (elektronische) ondertekening dus aan te raden. Maar voor lang niet alle overeenkomsten is dit echt noodzakelijk.

Wij kunnen je adviseren of een bepaald type overeenkomst digitaal gesloten kan worden en welke handtekening hiervoor gebruikt dient te worden. Of beoordelen of een bepaald proces of systeem voor elektronisch contracteren geldig is en op de juiste manier is ingericht. Adviezen worden altijd praktisch ingestoken en onze adviseurs geven waar mogelijk tips om het proces gebruiksvriendelijk(er) in te richten.

Vraag informatie aan
ICTRECHT Illustratie handen schudden - Petrol RGB

Kan het ook elektronisch?

Het uitgangspunt in het contractenrecht is vormvrijheid. Een overeenkomst kan zowel schriftelijk, mondeling als dus ook elektronisch tot stand komen, zolang er maar sprake is van aanbod en aanvaarding. Voor sommige overeenkomsten eist de wet echter dat deze op schrift moet. Denk aan het kopen van een huis of overdragen van auteursrechten. Maar ook als er een schriftelijkheidsvereiste geldt, kan de overeenkomst meestal elektronisch gesloten worden. De wet vereist dat dan wel aan de volgende voorwaarden voldaan moet zijn:

  • De overeenkomst moet raadpleegbaar zijn voor partijen.
  • Authenticiteit moet in voldoende mate gewaarborgd zijn.
  • Het moment van totstandkoming (aanvaarding aanbod) moet vastliggen.
  • De identiteit van partijen kan met voldoende zekerheid worden vastgesteld.
  • Indien ondertekening een wettelijke eis is: een betrouwbare elektronische handtekening.

Het is wel erg belangrijk om goed te (laten) onderzoeken of er voor een bepaalde overeenkomst specifieke wettelijke bepalingen gelden.

Meer weten over de elektronische handtekening

Lees onze factsheet over digitaliseren en de elektronische handtekening! Hierin komen onder meer de verschillende typen elektronische handtekening aan bod en bespreken we de rechtsgeldigheid. 

Naar het factsheet
ICTRECHT iconen petrol 2022 RGB_Computer

Onze juridisch adviseurs

Maak kennis met onze juridisch adviseurs. Zij staan organisaties bij met praktisch advies:

Meer informatie ontvangen?

Bel ons voor meer informatie op telefoonnummer: 020 663 1941 (voor ICTRecht Groningen: 050 209 3499). Een bericht achterlaten via het formulier kan ook: een van onze juridisch adviseurs neemt dan contact met u op.

Wanneer u een aanvraag bij ons doet, volgt altijd eerst een vrijblijvend kennismakingsgesprek: telefonisch, bij ons op kantoor of bij u op locatie.

Laat uw gegevens achter