EPD | ECD

De eerste stap naar digitalisering in de zorg is de implementatie van een zorginformatiesysteem, ook wel een EPD of ECD (elektronisch patienten dossier / elektronisch cliënten dossier). Daarin wordt door de hulpverlener het dossier bijgehouden.

Vraag informatie aan

Ondersteuning vanuit ICTRecht

Vanuit het zorginformatiesysteem wordt er vaak gekoppeld met een persoonlijke gezondheidsomgeving en eHealth-toepassingen, aangesloten op de diensten van Vektis en VECOZO en samengewerkt met financiële dienstverleners.

Zowel de gebruiker als de leverancier van een zorginformatiesysteem, moeten voldoen aan specifieke en meer algemene wet- en regelgeving.

Wij ondersteunen u graag bij het vertalen van de wet- en regelgeving naar uw praktijk.

Onze ondersteuning kan bestaan uit het adviseren over hoe u kunt voldoen aan wet- en regelgeving, uit het opstellen of beoordelen van documenten, het doen van onderhandelingen en het leveren van continue ondersteuning op afstand of op locatie.

Wilt u zelf meer kennis in huis halen? Volg dan een van onze trainingen of webinars.

Klik hier voor de trainingen

Diensten

Wij hebben ervaring met het geven van juridisch advies en trainingen aan zorgaanbieders, ICT-dienstverleners, brancheorganisaties en overheid over onder andere:

  • De juridische kwalificatie van online dienstverlening. Denk hierbij de kwalificatie van de online dienst: een elektronisch uitwisselingssysteem, een zorginformatiesysteem, een medisch hulpmiddel of een dienst van de informatiemaatschappij. Maar denk ook aan de kwalificatie van een bepaald digitaal proces: gaat het om het verlenen van zorg en komt er een behandelingsovereenkomst tot stand?
  • De digitalisering van het dossier middels het zorginformatiesysteem (EPD/ECD), en het vertalen van bijkomende risico’s op het gebied van beschikbaarheid, integriteit en veiligheid naar de juiste afspraken.
  • De documenten ten behoeve van de inkoop of levering van online dienstverlening en de daarbij vaak gehanteerde standaard Algemene Inkoopvoorwaarden voor de Gezondheidszorg (AIVG), de Algemene Inkoopvoorwaarden van de NFU, de algemene voorwaarden zoals opgesteld door NLdigital (voorheen Nederland ICT) en/of de BOZ-verwerkersovereenkomst.

Meer informatie ontvangen?

Bel ons voor meer informatie op telefoonnummer: 020 663 1941 (voor ICTRecht Groningen: 050 209 3499). Een bericht achterlaten via het formulier kan ook: een van onze juridisch adviseurs neemt dan contact met u op.

Wanneer u een aanvraag bij ons doet, volgt altijd eerst een vrijblijvend kennismakingsgesprek: telefonisch, bij ons op kantoor of bij u op locatie.

Laat uw gegevens achter