Persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO)

Eén van de speerpunten van de digitalisering in de zorg is dat iedereen online zijn gegevens moet kunnen bekijken, beheren en delen. Sinds 1 juli 2020 is dit zelfs wettelijk verankerd in de wet.

Vraag informatie aan

Ondersteuning vanuit ICTRecht

Meestal houdt een hulpverlener de dossiers van patiënten bij middels een zorginformatiesysteem (EPD/ECD). Een initiatief om digitale toegang van de patiënt tot zijn medisch dossier mogelijk te maken is een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). Een PGO is een digitale omgeving waarin de patiënt zijn eigen medische gegevens kan bekijken, beheren en delen. De patiënt kan zelf beslissen welke informatie van welke zorgaanbieder wordt opgeslagen in het PGO. 

Bij deze “nieuwe” manier van gegevens delen met de patiënt komt veel kijken voor zowel de zorgaanbieder als de ICT-leverancier. Wat moeten partijen juridisch regelen? Hierbij is het MedMij-afsprakenstelsel naast wet- en regelgeving, relevant.

Wij ondersteunen u graag bij het vertalen van het afsprakenstelsel en wet- en regelgeving naar uw praktijk.

Onze ondersteuning kan bestaan uit het adviseren over hoe u kunt voldoen aan wet- en regelgeving, uit het opstellen of beoordelen van documenten, het doen van onderhandelingen en het leveren van continue ondersteuning op afstand of op locatie.

Wilt u zelf meer kennis in huis halen? Volg dan een van onze trainingen of webinars.

Klik hier voor de trainingen

Diensten

Wij hebben ervaring met het geven van juridisch advies en trainingen aan zorgaanbieders, ICT-dienstverleners, brancheorganisaties en overheid over onder andere:

  • De digitalisering van de toegang tot het dossier middels de persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) met toepassing van het MedMij Afsprakenstelsel.
  • Het vertalen van het MedMij Afsprakenstelsel naar de te sluiten overeenkomsten in de keten van ICT-dienstverleners in zowel het zorgaanbiedersdomein als het persoonlijke domein.
  • Advies over de verschillende vragen rondom de authenticatie en toestemming van de cliënt/patiënt.
  • De juridische kwalificatie van online dienstverlening. Denk hierbij de kwalificatie van de online dienst: een elektronisch uitwisselingssysteem, een zorginformatiesysteem, een medisch hulpmiddel of een dienst van de informatiemaatschappij. Maar denk ook aan de kwalificatie van een bepaald digitaal proces: gaat het om het verlenen van zorg en komt er een behandelingsovereenkomst tot stand?
  • De documenten ten behoeve van de inkoop of levering van online dienstverlening en de daarbij vaak gehanteerde standaard Algemene Inkoopvoorwaarden voor de Gezondheidszorg (AIVG), de Algemene Inkoopvoorwaarden van de NFU, de algemene voorwaarden zoals opgesteld door NLdigital (voorheen Nederland ICT) en/of de BOZ-verwerkersovereenkomst.

Onze juridisch adviseurs

Maak kennis met onze juridisch adviseurs. Zij staan organisaties bij met praktisch advies:

Meer informatie ontvangen?

Bel ons voor meer informatie op telefoonnummer: 020 663 1941 (voor ICTRecht Groningen: 050 209 3499). Een bericht achterlaten via het formulier kan ook: een van onze juridisch adviseurs neemt dan contact met u op.

Wanneer u een aanvraag bij ons doet, volgt altijd eerst een vrijblijvend kennismakingsgesprek: telefonisch, bij ons op kantoor of bij u op locatie.

Laat uw gegevens achter