Verwerkersovereenkomst

Heeft u een verwerkersovereenkomst nodig? ICTRecht helpt u.

Verwerkersovereenkomst via ICTRecht

Als u voor een klant persoonsgegevens opslaat en verwerkt, moet er altijd een overeenkomst tussen u en de klant worden gesloten waarin de afspraken en verplichtingen over en weer worden vastgelegd.

Uw klant geldt dan ten aanzien van de persoonsgegevens als ‘verwerkingsverantwoordelijke’ en uw rol is die van ‘verwerker’. De verwerkersovereenkomst is een verplichte set afspraken over hoe u met persoonsgegevens van uw klant omgaat.

In een zogeheten verwerkersovereenkomst wordt onder andere afgesproken:

  • welke persoonsgegevens u gaat verwerken
  • op welke manier en voor welke doelen u de persoonsgegevens gaat verwerken
  • aan welke partijen u de persoonsgegevens mag verstrekken en dat die partijen dezelfde plichten opgelegd krijgen als de verwerker
  • welke beveiligingsmaatregelen u heeft genomen (of gaat nemen) om de opgeslagen gegevens te beveiligen
  • hoe aan de rechten van de betrokkene, bijvoorbeeld op inzage en correctie, wordt voldaan
  • wanneer en op welke manier de gegevens weer verwijderd worden

Uw klant en u hebben beide de verantwoordelijkheid om te zorgen dat deze overeenkomst daadwerkelijk met u wordt gesloten. U kunt overwegen om als extra dienstverlening naar uw klanten toe altijd een standaard verwerkersovereenkomst paraat te hebben die zij kunnen ondertekenen.

Veel van uw klanten zijn er waarschijnlijk niet van op de hoogte dat zij verplicht zijn een verwerkersovereenkomst met u te sluiten. Met een eigen standaard verwerkersovereenkomst weet u zeker dat aan deze wettelijke plicht wordt voldaan. Daarnaast hebt u zekerheid dat de daarin opgenomen voorwaarden aansluiten bij uw dienstverlening en loopt u geen onnodige risico’s.

Genereer uw eigen verwerkersovereenkomst

Meer informatie ontvangen?

Bel ons voor meer informatie op telefoonnummer: 020 663 1941 (voor ICTRecht Groningen: 050 209 3499). Een bericht achterlaten via het formulier kan ook: een van onze juridisch adviseurs neemt dan contact met u op.

Wanneer u een aanvraag bij ons doet, volgt altijd eerst een vrijblijvend kennismakingsgesprek: telefonisch, bij ons op kantoor of bij u op locatie.

Laat uw gegevens achter