Klantcase: Medux

Het Medux-concern is marktleider op het gebied van zorg- en revalidatiehulpmiddelen, -diensten en aanvullende serviceconcepten. Om haar risicomanagement te versterken en rust en zekerheid binnen de organisatie te vergroten nam Medux de specialisten van ICTRecht in de hand. Lees in deze case meer over onze samenwerking.

ICTRecht als sparringpartner

Tot de samenwerking met ICTRecht had Medux een functionaris gegevensbescherming (FG) in dienst. Om haar risicomanagement te versterken en rust en zekerheid binnen de organisatie te vergroten nam Medux de specialisten van ICTRecht in de hand. ICTRecht heeft Medux geholpen met het verder professionaliseren van de functie/rol van de functionaris gegevensbescherming (FG).

Sinds 1 juni 2019 wordt de taak van de FG binnen Medux en de daaronder vallende bedrijven door een medewerker van ICTRecht vervuld. Ter opstart van de werkzaamheden van de FG hebben hiertoe verschillende gesprekken met medewerkers plaatsgevonden en is er afstemming geweest over de reeds aanwezige privacy-documentatie. Aan de hand van de gevoerde gesprekken, de reeds bestaande risico-inventarisatie en de aanwezige privacy-documentatie is een overzicht gemaakt van de eerste bevindingen (risico’s). Deze risico’s werden vervolgens omgezet in werkzaamheden en met behulp van ICT-recht uitgevoerd.

Als externe FG heeft ICTRecht ervoor gezorgd dat Medux zich netjes houdt aan de privacywetgeving. Zo heeft ICTRecht adviezen gegeven over onder andere de inrichting van de websites: wat moet er in een privacy- en cookieverklaring staan? Hoe moet een cookiebanner eruitzien? Verder worden de datalekken afgehandeld, en de verwerkersovereenkomsten gecontroleerd. Voor allerlei ad hoc vragen op het gebied van privacy, kan Medux ook bij ICT-recht terecht.

ICTRecht geeft duidelijke praktische adviezen over hoe een organisatie zich aan de wet waaronder de AVG kan houden en tegelijkertijd zo min mogelijk hinder ondervindt van eventuele verplichte aanpassingen."  

Chun Tan - Compliance Officer & Legal Counsel

Wie is Medux?

Het Medux-concern is marktleider op het gebied van zorg- en revalidatiehulpmiddelen, -diensten en aanvullende serviceconcepten. HartingBank, een dienstverlener op het gebied van hulpmiddelen in zorginstellingen, en Medipoint zorg- en welzijnsproducten zijn de bekendste namen binnen het Medux-concern.

De Medux-organisaties richten zich op dienstverlening, innovatie en advies. Én op beheer, onderhoud en logistiek van de zorghulpmiddelen. Opdat deze optimaal worden benut en op het juiste moment de juiste persoon bereiken. Betaalbare zorg is essentieel. Innovatie is noodzakelijk.

medux

"De samenwerking met ICTRecht is erg prettig: ze hebben enorm veel kennis van de AVG en daarnaast denken ze ook mee met andere juridische vraagstukken. ICTRecht fungeert voor ons als een uitstekende sparringspartner.”


Chun Tan - Compliance Officer & Legal Counsel

ICTRecht helpt u privacy te managen

Privacy heeft op vele manieren invloed op uw organisatie. Wist u bijvoorbeeld dat u verplicht bent om bezoekers van uw website te informeren over verzameling van persoonsgegevens? Ook bij het ontwikkelen van software speelt privacy een belangrijke rol. Door de Europese privacywet - de AVG - wordt deze rol alleen maar groter.

Leer ons kennen

ICTRECHT Illustratie handen schudden - Oker RGB