Lisa Boode

Legal Counsel

Lisa Boode werkt als Legal Counsel bij ICTRecht Detachering. In deze functie houdt zij zich met name bezig met privacyvraagstukken.

Lisa heeft haar bachelor Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit van Utrecht behaald. Daarna heeft Lisa de master Internet, Intellectuele Eigendom en ICT afgerond aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Tijdens haar studie heeft Lisa stage gelopen bij ICTRecht en is zij daarna ook werkzaam geweest als werkstudent bij ICTRecht. Lisa heeft tevens werkervaring opgedaan bij een advocatenkantoor in Den Haag.

Contact
Lisa Boode

Gespecialiseerd in

Over ICTRecht Detachering

ICTRecht Detachering biedt inhouse ondersteuning om tijdelijk - of voor een langere periode - organisaties te versterken op het gebied van ICT, privacy en recht. ICTRecht Detachering vult organisaties aan met deskundige juristen die praktisch advies geven. Zo heeft u altijd de juiste kennis bínnen uw organisatie.

Leer ons kennen

FG_02.2