Security officer 'as a service'

Informatie en IT zijn onmisbaar voor de continuïteit van jouw bedrijfsvoering. Het is dus van groot belang dat jouw informatie en systemen adequaat worden beschermd. Maar waar te beginnen? En wanneer is de bescherming ‘adequaat’? Onze security officers helpen jouw organisatie veilig te houden. 

Onze security-aanpak Vraag meer info aan

Onze security officers zorgen voor een veilige organisatie

Onze securityspecialisten kunnen de rol van (parttime) security officer voor jouw organisatie invullen. Wij helpen je grip te krijgen én te houden op informatiebeveiliging en om weloverwogen keuzes te maken over de beveiliging van jouw informatie.

Onze security officers stellen een securitybeleid op en maken een vertaalslag naar een concreet plan van aanpak. Vervolgens helpen zij jouw organisatie om de gewenste stappen uit te voeren en rapporteren over de voortgang. Bij incidenten of andere gebeurtenissen staan wij stand-by.

Nu jouw organisatie ‘in control’ is, mis je geen commerciële kansen en kun je op ieder moment verantwoording afleggen aan klanten en toezichthouders.

Vraag meer info aan

ICTRECHT Illustratie handen schudden - Oker RGB

Flexibel security-advies voor een vast bedrag per maand

De ene maand is je behoefte aan security-advies groter dan de andere. Maar op het moment dat zich een incident voordoet, of een belangrijke deal afhankelijk is van een securitychecklist van jouw klant, wil je snel de beschikking hebben over een deskundige securityspecialist met kennis van jouw organisatie. Met onze security officer ‘as a service’ ben je hiervan verzekerd.

ICTRECHT iconen petrol 2022 RGB_Vraag

Onze security officers helpen je met diverse securityvraagstukken:

  • Het uitvoeren van security risico-analyses en business impact assessments.
  • Begeleiden van of ondersteunen bij security-vragenlijsten en controles vanuit jouw opdrachtgevers.
  • Het inrichten van procedures voor bijvoorbeeld toegangsbeveiliging, incidenten of de omgang met bedrijfsmiddelen.
  • Beoordelen of IT-leveranciers voldoen aan jouw beveiligingseisen.
  • Optreden als sparringpartner en vraagbaak voor management, business, IT en alle andere onderdelen van jouw organisatie.

Vraag meer info aan

Onze security-aanpak 

Wil je een managementsysteem implementeren of eens grondig afstoffen? Dan kun je het volgende van onze securityspecialisten verwachten:


Stap 1. 0-meting

Afhankelijk van het volwassenheidsniveau van jouw organisatie starten we met een 0-meting. Aan de hand van een aantal gesprekken en de analyse van bestaande documentatie en de aantoonbare implementatie hiervan, brengen we de huidige staat van de organisatie met betrekking tot Informatiebeveiliging en eventueel van toepassing zijnde normenkaders of industriestandaarden, in kaart.

Stap 2. Risico-analyse

Wij begeleiden de organisatie van A-Z met de vaak verplicht gestelde risico-analyse. Hiervoor is het uitgevoerde werk in stap 1 een belangrijke informatiebron. De risico-analyse levert een risico-overzicht met geaccepteerde en te behandelen risico’s op. Je krijgt hiermee een praktisch overzicht aan te implementeren of te verbeteren beheersmaatregelen.

Stap 3. Roadmap

De security officer treedt op als programmamanager  om de set aan te implementeren beheersmaatregelen (oftewel: Roadmap) te begeleiden. Denk hierbij  aan het formuleren of herdefiniëren van beleidstukken, procedures, werkinstructies en bijdragen aan de (verbeterde) implementatie van uiteenlopende technische of organisatorische beheersmaatregelen.

Stap 4. Controles

Wij ondersteunen in de contoles op naleving van de vastgestelde beheersmaatregelen. Een security officer draagt daarnaast bij om de organisatorische processen te meten en te analyseren aan de hand van prestatie-indicatoren. Uiteraard zijn onze security officers ook in staat om de interne audits, waar toegestaan, uit te voeren.

Stap 5: Rapporteren en bijsturen

Rapportage van alle verzamelde informatie vanuit verschillende normenkaders vindt periodiek plaats via een vast format. Onze security officers zijn hier zeer bedreven in en dragen met akkoord van de eindverantwoordelijke van het managementsysteem bij aan:

  • het naar een hoger niveau tillen van de volwassenheid van het managementsysteem; en
  • het scheppen van een organisatiecultuur die streeft naar continue verbetering.

Behoefte aan specifiek advies of ad hoc vraagstukken over informatiebeveiliging of kwaliteitsmanagement? Onze specialisten staan stand-by om je te adviseren en te ondersteunen op het moment wanneer jij dat nodig vindt.

Lees meerLees minder

Benieuwd naar de mogelijkheden voor jouw organisatie?

Laat een bericht achter via het formulier: een van onze securityspecialisten neemt dan vrijblijvend contact met je op. 

Wanneer je een aanvraag bij ons doet, volgt altijd eerst een vrijblijvend kennismakingsgesprek: telefonisch, bij ons op kantoor of bij jou op locatie.

Laat je gegevens achter: