Home / Nieuws & Blogs / Aangepaste cookiewet heeft niet alleen gevolgen voor analytische cookies

Aangepaste cookiewet heeft niet alleen gevolgen voor analytische cookies

| 12 maart 2015

Dat de aanpassing aan de cookiewet gevolgen heeft voor analytische cookies, en in het bijzonder Google Analytics, schreven wij gisteren al. Deze cookies mogen onder voorwaarden geplaatst worden zonder toestemming van de websitebezoeker. Maar er is meer.

De wet noemt niet uitsluitend de standaard analytische cookies, maar trekt dit breder:

mits dit geen of geringe gevolgen heeft voor de persoonlijke levenssfeer van de betrokken abonnee of gebruiker – om informatie te verkrijgen over de kwaliteit of effectiviteit van een geleverde dienst van de informatiemaatschappij.

A/B-testing

Bij A/B-testing worden twee verschillende varianten van websites, of delen van websites, aan bezoekers getoond om te bekijken welke variant het beste werkt. Als daarbij gebruik wordt gemaakt van een cookie, geldt vanzelfsprekend de cookiewet.

Indien deze cookies geen of slechts geringe gevolgen hebben voor de privacy van de websitebezoeker, mogen deze cookies zonder toestemming geplaatst worden (en hoeft hierover ook niet geïnformeerd te worden). Het is dan wel zaak om de cookies zo in te zetten dat ze uitsluitend voor A/B-testing gebruikt worden en dus ook niet langer bewaard worden.

Affiliate cookies

Affiliate cookies (of andere volgtechnieken) worden gebruikt om de effectiviteit van advertenties te meten. Op deze manier kan de affiliate door de adverteerder beloond worden voor het feit dat hij zijn advertenties laat zien.

Door middel van deze cookies kan nagegaan worden of de advertenties effectief zijn en bijvoorbeeld daadwerkelijk tot een aankoop in een webshop geleid hebben. Met andere woorden, de cookies worden gebruikt om informatie te krijgen over een dienst van de informatiemaatschappij, namelijk de getoonde advertenties.

De wetgever stelt dat wanneer de cookies uitsluitend voor dit doel gebruikt worden, de gevolgen voor de persoonlijke levenssfeer van de websitebezoeker minimaal zijn. De cookie (of is het hét cookie? De wetgever houdt het bij de) is in dat geval immers niet bedoeld om informatie over de websitebezoeker te verzamelen.

Kortom

Als de cookies uitsluitend voor analytische, A/B-testing of affiliatedoeleinden wordt gebruikt, dan is er vanaf gisteren geen toestemming van de websitebezoeker meer nodig om deze cookies te plaatsen, mits de cookies geen grote inbreuk maken op de privacy van de bezoeker. Ook hoeft de websitebezoeker niet meer geïnformeerd te worden over deze cookies (met uitzondering van de Google Analytics cookies, zo stelt het CBP).