Home / Nieuws & Blogs / ACM wil aanpassing consumentenwetgeving voor betere bescherming

ACM wil aanpassing consumentenwetgeving voor betere bescherming

| 23 april 2019

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft in haar jaarlijks advies de wetgever gevraagd om betere rechtsbescherming van zzp’ers en consumenten. De reden hiervoor is de ontwikkeling van de digitale economie en de toename van het aantal zzp’ers. In deze blog staan we stil bij de aanpassingen die de ACM voorstelt.

Wettelijke bescherming tegen oneerlijke verkooppraktijken

Volgens de ACM moeten zzp’ers beschermd worden tegen oneerlijke verkooppraktijken. Op dit moment ziet de Wet oneerlijke handelspraktijken alleen op de verhouding tussen ondernemers en consumenten. Daar moet verandering in komen. De ACM ziet namelijk dat zzp’ers door bedrijven worden benaderd en overgehaald om een overeenkomst te sluiten. Aangezien dit een contract is tussen twee zakelijke partijen vallen zzp’ers niet onder de bescherming van de Wet oneerlijke handelspraktijken en hebben ze geen herroepingsrecht. De ACM wil dan ook de reikwijdte verbreden naar zzp’ers.

Een uitbreiding van de rechtsbescherming heeft twee voordelen:

  • De ACM kan optreden tegen bedrijven die zich met oneerlijke verkooppraktijken richten op zzp’ers.
  • Zzp’ers kunnen binnen de bedenktijd van een ongewilde overeenkomst af.

Gedragscode online dienstverleners

De ACM pleit daarnaast voor het opstellen van een gedragscode voor online dienstverleners. Dat houdt in dat online dienstverleners zich moeten houden aan een kader waarbinnen zij hun website dienen in te richten. Op dit moment worden er technieken gebruikt die consumenten in hun beslisproces zouden beïnvloeden tot het doen van een aankoop. Om consumenten te beschermen tegen het doen van ongewenste aankopen wil de ACM dat webshops zich houden aan deze gedragscode.

Hoe nu verder?

De ACM heeft de wetgever ingelicht en aangegeven dat de consumentenwetgeving op sommige punten aangepast moet worden. Nu is de wetgever aan zet. Worden de aanpassingen inderdaad doorgevoerd? Wij houden u op de hoogte.


Deze blog is geschreven in samenwerking met stagiaire Ge’ez Engidashet.