Home / Nieuws & Blogs / Anoniem twitteren in het gedrang

Anoniem twitteren in het gedrang

| 2 juni 2011

Het NRC Handelsblad berichtte gisteren over een beslissing van de Rechtbank van Californië. Op vraag van de gemeenteraad van South Tyneside dwong de Californische Rechtbank Twitter om vrij te geven wie zich achter welbepaalde anonieme Twitteraccounts verschool. Met andere woorden, Twitter werd gedwongen persoonsgegevens vrij te geven.

Een twitteraar had via anonieme Twitteraccounts een aantal Britse gemeenteraadsleden beschimpt. De gemeenteraad pikte dat niet en trok naar de Rechtbank in Californië. Die Rechtbank kon Twitter ertoe dwingen het IP adres, de naam, het telefoonnummer en emailadres van de accounthouder vrij te geven. De anonieme accounts van `Mr Monkey` , bleken toe te behoren aan het onafhankelijk raadslid Ahmed Khan.

De beslissing van de Amerikaanse rechter is ook buiten de VS van belang. Het snelgroeiend medium Twitter werd ook in Nederland al misbruikt voor onrechtmatige doeleinden. Nu de identiteit van de Britse twitteraar achterhaald werd, kan de gemeenteraad van South Tyneside klacht neerleggen tegen het (eigen) raadslid voor de smaad die hij uitte in zijn geanonimiseerde tweets. Onjuiste lasterlijke uitspraken zijn immers net als bedreigingen strafbare uitingen. Of het nu online of offline is.

Vorige maand berichtte mijn collega Arnoud Engelfriet over de effectieve werkstraf van 180 uur en voornamelijk voorwaardelijke gevangenisstraf die de Rechtbank van Rotterdam oplegde aan de man die via twitter de dochter van Groen Links politica Femke Halsema had bedreigd. Ook in dat geval had de veroordeelde zich bediend van een anoniem twitteraccount. De Rechtbank van Rotterdam oordeelde dat juist het feit dat `het volstrekt oncontroleerbaar was wie de bedreigingen uitte` de angst bij het slachtoffer vergroot had. Om die reden verklaarde de Rechtbank de angst bij de dochter van Halsema om `het leven te verliezen` bewezen.

In haar privacybeleid zegt Twitter persoonsgegevens in volgende gevallen vrij te geven: ``If we believe that it is reasonably necessary to comply with a law, regulation or legal request; to protect the safety of any person; to address fraud, security or technical issues; or to protect Twitter's rights or property``. In dit geval was er inderdaad sprake van een `legal request` (lees: gerechtelijke bevel).

In diezelfde privacystatement zegt Twitter haar gebruikers te zullen verwittigen voordat zij overgaat tot vrijgave. Ook in het geval van het Britse raadslid had Dhr Ahmed Khan/Mr Monkey bericht gekregen van Twitter dat zijn gegevens op vraag van de Amerikaanse rechter zouden worden vrijgegeven. Een waarschuwing waar deze op dat ogenblik waarschijnlijk niet veel meer aan had.

Anoniem twitteren is dus niet langer vrijblijvend. Al veronderstelde het in dit geval een retourtje Californië. Iets wat de twitteraar in kwestie te kostelijk vond, met als gevolg dat hij verstek liet gaan voor de Californische Rechtbank.