Home / Nieuws & Blogs / Belkosten: strengere regels voor betaalde informatienummers

Belkosten: strengere regels voor betaalde informatienummers

18 december 2017

De ACM heeft regels aangescherpt omtrent het toekennen en intrekken van telefoonnummers die vaste belkosten rekenen. Vanaf januari 2018 zal de ACM actief op naleving van deze regels gaan controleren.

Betaalde informatienummers als 0900-, 0906-, 0909-nummers worden met toestemming van de ACM uitgegeven. Houders van informatienummers die starten met 0900-, 0906-, 0909-nummer of een viercijferig nummer die start met 18- moeten zich aan de Telecommunicatiewet en de daarbij behorende (beleids)regels houden. Deze regels zien onder andere op het berekenen van belkosten voor telefoongesprekken.

Over de regels bij het berekenen van belkosten voor klantenservice schreven we al eerder. Het berekenen van belkosten voor klantenservice, aan klanten waarmee reeds een overeenkomst is gesloten, mag bijvoorbeeld niet. Sinds 8 december 2017 gelden nieuwe beleidsregels met betrekking tot het toekennen en intrekken van 0900-, 0906-, 0909- en 18XY-nummers.

Wordt niet aan de Telecommunicatiewet en de bijbehorende beleidsregels voldaan? Dan kan de ACM het telefoonnummer intrekken of, bij een aanvraag, het telefoonnummer weigeren te verstrekken. Vanaf januari 2018 gaat de ACM bij bedrijven waar reeds een 0900-, 0906-, 0909- of 18XY-nummer aan is verstrekt, actief controleren op de naleving van de nieuwe beleidsregels.

Belangrijkste regels voor betaalde informatienummers samengevat:

  • Maak aan het begin van het telefoongesprek uw identiteit kenbaar.
  • Maak op elke openbare plek waar het telefoonnummer wordt geuit, uw identiteit kenbaar.
  • Omschrijf aan het begin van het gesprek kort welke dienst u levert en wat de voornaamste kenmerken daarvan zijn.
  • Biedt alleen een doorschakelservice of betaaldienst aan via een 0900- of 0909-nummer, als gebruik wordt gemaakt van een vast tarief per gesprek van maximaal €1,60. Een hoger vast tarief of een tarief per minuut mag niet.
  • Als een doorschakeling plaatsvindt door een doorverbindservice, breng de beller hier dan vooraf van op de hoogte en vermeldt expliciet dat u een doorverbindservice biedt.
  • Vermeldt aan het begin van een gesprek wat de kosten na doorschakeling zullen zijn.
  • Biedt geen betaaldienst aan, ook niet met een vast tarief per gesprek, voor diensten van erotische, seksuele of pornografische aard of amusementsdiensten of diensten die daarnaar verwijzen via een 0900-nummer. Via een 0906-nummer mag dit wel.
  • Biedt geen betaaldienst aan voor diensten van erotische, seksuele of pornografische aard of diensten die daarnaar verwijzen, via een 0909-nummer. Via een 0906-nummer mag dit wel.

Deze regels gelden naast de tariefregels voor informatienummers. In tariefregels is vastgelegd hoe en wanneer beltarieven moeten worden gecommuniceerd.

Benieuwd hoe het ook alweer zat met belkosten doorberekenen aan bestaande klanten, voor bijvoorbeeld klantenservice?

Zeker weten dat u voldoet aan alle relevante regelgeving?

Met de websitescan van ICTRecht wordt uw website gecontroleerd op het gebied van ICT wet- en regelgeving. Voor uw bedrijf ligt de toegevoegde waarde in het waarborgen van kwaliteit en betrouwbaarheid op het gebied van ICT en recht. Wij beoordelen uw website aan de hand van de geldende wet en regelgeving en bekijken of uw website aan de gestelde eisen voldoet en adviseren u daarover.

> Aanvragen van juridische scan of maak zélf juridische documenten met onze generatoren op JuriDox