Home / Nieuws & Blogs / Blockchain en energielevering

Blockchain en energielevering

| 30 maart 2016

Enige weken geleden schreef ik over de blockchain en slimme contracten als zijnde een nieuw paradigma: net als bij de introductie van het internet, zullen ook hierbij de gevolgen voor de samenleving groot zijn. En waar er sprake is van grote gevolgen, dient ook het belang zich aan om daar in juridische zin rekening mee te gaan houden. Die gevolgen zullen zich bijvoorbeeld voor gaan doen op het gebied van de Energiemarkt.

Neem het voorbeeld van de zonnepanelen. Het dak van mijn eigen huis ligt te veel in de schaduw om gebruik te kunnen maken van zonnepanelen. De andere huizen in mijn straat hebben dit probleem echter niet, en sommige buren leveren zelfs door een overschot van zonne-energie terug aan het elektriciteitsnetwerk. Voor mij zou het dan handig kunnen zijn wanneer ik via een app kan aangeven hoeveel ik zou willen betalen voor lokaal opgewekte duurzame energie, waarna mijn zonne-energie leverende buren mij in onderlinge concurrentie een aanbod kunnen doen, ik op de app een keuze kan maken, en de verdere afhandeling inclusief de betaling voor die afgenomen stroom automatisch gaat.

Het klinkt misschien als sciencefiction, maar op diverse plaatsen in de wereld zijn startups zoals Transactive Grid al aan het experimenteren met dergelijke vormen van energie-uitwisseling. Door toepassing van de Ethereum blockchain, waarop slimme contracten bepalen met welke buren de overeenkomsten tot stand komen, en waarop de levering van de elektronen en de betaling geregistreerd wordt, ontstaan er mogelijkheden om buiten de grote energieleveranciers om energie in te kopen.

Het is daarom geen wonder dat energieleverancier RWE recent bekend maakte een pilot te gaan doen waarbij een oplaadsysteem voor elektrische auto’s op basis van de blockchain een leveringscontract sluit met (de bestuurder van) de auto. Op die manier kan het mogelijk worden om in heel Europa van dergelijke laadpalen gebruik te maken zonder voor ieder land van tevoren een afzonderlijk traditioneel leveringscontract af te moeten sluiten. Ook wordt er nog verder gekeken naar mogelijkheden om draadloos een auto op te laden op plaatsen waar deze toch al moet wachten, zoals voor de stoplichten. De auto zou dan autonoom een tijdelijk leveringscontract kunnen sluiten met de leverancier van de energie.

Dat de Ethereum blockchain de energiemarkt gaat veranderen, dat is wel duidelijk. Dat zich daarbij juridische problemen gaan voordoen is ook al wel duidelijk. Het is daarom in ieder geval verstandig om daar al in een vroeg stadium over na te denken, en bijvoorbeeld als integraal onderdeel van de ontwikkeling van deze slimme contracten aandacht te schenken aan aspecten van privacy, security en aansprakelijkheid.

ICT-contracten platte banner 2 (1)