Home / Nieuws & Blogs / Blokkeren van elektronische toegang is geen databankinbreuk

Blokkeren van elektronische toegang is geen databankinbreuk

| 18 juni 2014

Wat kun je doen als een dienstverlener je de toegang tot je database ontzegt? In een HREF="http://www.ie-forum.nl/?//Blokkeren+van+elektronische+toegang+is+geen+databankinbreuk////32759/">recente zaak stond dit onderwerp centraal. Kun je je op het databankrecht beroepen als klant?Gerechtsdeurwaarderskantoor Baldinger heeft een website met een afgeschermd inloggedeelte via deurwaarderwijzer.nl. Incassobureau Creditline gebruikte deze dienst om haar dossiers online te beheren. Wat er precies is gebeurd, weet ik niet, maar Baldinger sloot Creditline af vanwege "vermoedelijke privacyschendingen".Creditline wil toegang tot de dossiers, en beroept zich daarbij op het databankrecht. Dat argument (net als beroepen op auteursrecht) hoor ik vaker: het idee is dat je als eigenaar van zo'n databank(recht) of auteursrechtelijk beschermd werk toch niet de toegang ontzegd mag krijgen tot het werk zelf?De rechtbank vonnist nu dat dit argument niet opgaat. Allereerst staat niet vast óf er wel een beschermde databank is. Maar zelfs als dat zo is, dan nog is afsluiten van de toegang tot de databank geen inbreuk op dat recht. De wet is bedoeld om kopiëren en profiteren van je databank te verhinderen. Tegen dergelijke schade mag je optreden. Maar schade in de vorm van er niet bij kunnen, is niet het soort schade waar de databankwet voor bedoeld is.Wel moet de toegang worden hersteld omdat de contractuele voorwaarden zijn geschonden. En dat is natuurlijk niet meer dan logisch.