Home / Nieuws & Blogs / Boete voor webwinkel: kosten reparatie defecte producten niet altijd voor consument

Boete voor webwinkel: kosten reparatie defecte producten niet altijd voor consument

| 20 juli 2015

Webwinkel BCC heeft de indruk gewekt dat na het verstrijken van de fabrieksgarantietermijn altijd kosten moeten worden betaald voor de reparatie van een defect product. Dat is misleidend omdat de koper in dat geval soms recht heeft op kosteloos herstel of vervanging. Aldus het oordeel van de hoogste rechter. De boete die de Autoriteit Consument & Markt (ACM) aan de webwinkel heeft opgelegd van €90.000,- is daarvoor passend.

Het gaat er in dit geval niet alleen om of de webwinkel het juridisch netjes op de site heeft staan. De rechter oordeelt dat het er om gaat of het voor de consument duidelijk is wat zijn rechten zijn.

“Of de tekst in de verkoopvoorwaarden bij een precieze juridische analyse in overeenstemming is met de wetgeving en jurisprudentie omtrent de consumentenkoop, is daarom niet van doorslaggevend belang.”

De lastige garantiebepalingen werden onder andere toegelicht in folders en door mondelinge uitleg van werknemers. Zo stond er in een folder:

“Wanneer u buiten de garantietermijn een reparatie laat uitvoeren, kost u dat al snel veel geld. Behalve de materiaalkosten betaalt u ook voorrijkosten en manuren. (…).”

Er werd wel gewezen op de garantie, maar uitleg over kosteloos herstel of vervanging bij non-conformiteit werd helaas vergeten.

De hoogte van de boete heeft te maken met een aantal omstandigheden.

De rechter is het met de ACM eens dat het extra kwalijk is dat een professionele onderneming de kopers misleidt. Dan mag al helemaal worden verwacht dat een onderneming over voldoende mate kennis heeft van consumentenrecht.

“In het bijzonder de bepalingen over garantie en non-conformiteit, teneinde haar verplichting na te komen de consument niet onjuist en niet (potentieel) misleidend te informeren omtrent diens rechten.”

Daarnaast gaat het om een ernstige overtreding. Onder meer door de duur ervan (een jaar), is een groot aantal consumenten op het verkeerde been gezet over hun wettelijke rechten. Zij hebben daardoor nadelige gevolgen ondervonden of hadden dat kunnen hebben.

Bovendien moet de hoogte van de boete zodanig zijn dat het preventieve werking heeft. Zodat zowel de webwinkel geen nieuwe overtredingen zal plegen (speciale preventie) als dat potentiële overtreders moeten worden afgeschrikt (generale preventie).

Geen zin in een hoge boete? Leg dan netjes de garantiebepalingen uit op de website. Zorg ervoor dat dit niet alleen juridisch juist is, maar schrijf het ook nog even op in Jip-en-Janneke-taal. Het moet voor iedere consument duidelijk zijn waar hij of zij recht op heeft.

Door: Hilde van der Waaij (stagiaire)