Home / Nieuws & Blogs / Coinrecht #10 - Internationale ontwikkelingen

Coinrecht #10 - Internationale ontwikkelingen

| 3 oktober 2017

De afgelopen maand is er weer veel gebeurd in de wereld van cryptogeld. Zowel de bekendheid als de waarde blijven toenemen. De tijd waarin overheden zich niks aantrekken van cryptogeld lijkt voorbij en geleidelijk begint door te dringen dat men hier niet omheen kan. Het verschil in aanpak van overheden is interessant om te zien.

Zo lijkt Japan cryptogeld met open armen te ontvangen terwijl China het in de kiem probeert te smoren. Hoewel deze blogpost vooral bedoeld is om naar de Nederlandse situatie te kijken, kunnen we de internationale ontwikkelingen niet negeren aangezien deze van grote invloed zijn op de ontwikkelingen in de Europese Unie en Nederland. In deze blog kijken we daarom alleen naar deze recente ontwikkelingen. In een volgende blogpost zullen we weer stil staan bij een specifiek onderwerp.

Kamervragen over cryptogeld

In juni maakte de AFM de zoveelste de loze vergelijking tussen de opkomst van cryptogeld en de internetzeepbel. Kamerleden van de SP grepen de uitspraak aan om minister Dijsselbloem van financiën te vragen naar zijn meest recente mening over cryptogeld. Hier hebben we allemaal baat bij, want we krijgen een kijkje in de huidige zienswijze van zijn departement. Een paar observaties:

Met betrekking tot toezicht op het gebruik van virtuele valuta in het kader van witwaspraktijken en terrorismefinanciering zullen in de toekomst mogelijk platforms voor het omwisselen en zogenaamde custodian wallet providers onder de verplichtingen van de vierde anti-witwasrichtlijn vallen en uit dien hoofde onder toezicht komen te staan.

Voor ondernemers is het opzetten van een exchange en het aanbieden van een custodian wallet, die daar vaak mee gepaard gaat, zeer interessant. Een custodian wallet houdt in dat bijvoorbeeld de exchange (de custodian of bewaarder) cryptogeld voor de gebruiker bewaart. Dit omdat het vooralsnog te ingewikkeld is om dit bij een niet-technische gebruiker neer te leggen. In deze fase van de ontwikkeling van cryptogeld kan dit een nuttige tussenstap zijn. Op de langere termijn is de hoop dat deze bewaarders niet meer nodig zijn omdat ieder individu zijn eigen tegoeden kan bewaren.

De verwachting is al een tijdje dat de reikwijdte van traditionele financiële wetgeving vroeg of laat uitgebreid gaat worden. Dit proces lijkt nu een volgende stap te gaan zetten:

De discussie hierover (Initial Coin Offering's (ICO's), [red.]) wordt door mij en toezichthouders AFM en DNB met belangstelling gevolgd. Vanwege het grensoverschrijdende karakter van virtuele valuta is het wenselijk om in Europees verband hier aandacht aan te besteden. De AFM heeft dit onderwerp dan ook bij de Europese Effectenmarkttoezichthouder ESMA geagendeerd

en:

Afhankelijk van de ontwikkelingen sluit de AFM niet uit dat zij ook op nationaal niveau met een kwalificatie komt van ICO’s naar Nederlands recht, waarbij zij meer duiding kan geven onder welke omstandigheden de Wet op het Financieel Toezicht (Wft) van toepassing kan zijn.

Zoals we in de verdere updates hieronder zullen zien, zijn verschillende overheden stappen aan het zetten om deze ICO's te gaan reguleren. Het ligt dan ook in de lijn der verwachtingen dat de EU niet achter zal blijven. Dit gaat voor alle duidelijkheid (nog) niet om Bitcoin en soortgelijk cryptogeld, maar om ICO's.

Aangezien deze ICO's in veel gevallen heel dicht tegen de essentie van effecten aanliggen of simpelweg frauduleus zijn, is enige regulering (al dan niet onder de Wft) op dit vlak niet ongewenst. De interessante vraag is hier of handhaving wel mogelijk is gezien het decentrale karakter van de gebruikte technologie.

Verder in de beantwoording van Dijsselbloem was er weer veel aandacht voor witwassen, zwarte markten, belastingontwijking, illegale praktijken en terrorisme. Dit lijkt te horen bij de jonge jaren van een nieuwe technologie. Het internet werd immers ook jarenlang vooral geassocieerd met criminelen en pornografie. Dit is nog steeds wel enigszins het geval, maar de nadruk ligt inmiddels vooral op alle positieve gevolgen.

China treedt op tegen cryptogeld en ICO's

Op 4 september kondigde de People's Bank of China aan dat de handel in ICO-tokens per direct moest stoppen. Een week later kwam nieuws naar buiten dat ook niet-ICO cryptogeld aangepakt ging worden. Niet veel later kwam het nieuws naar buiten dat de twee grootste exchanges in China per 31 oktober gaan stoppen met het verhandelen van cryptogeld voor de Chinese Yuan.

Cryptogeld-fans zien deze ontwikkelingen als een belangrijke test voor de weerbaarheid van de technologie. Als het dergelijke handelsbelemmeringen van een economische grootmacht kan overleven, dan heeft het een ongelofelijk zware test doorstaan. De koers is in de nasleep van de aankondigingen ongeveer 40% gedaald, maar is inmiddels alweer 30% hersteld en lijkt snel weer het oude niveau te bereiken.

ICTRecht accepteert Bitcoin

Onder het mom van practice what you preach, kondigen we hierbij aan dat klanten bij ons kunnen betalen in Bitcoin. Offertes worden nog steeds opgesteld in Euro's, maar kunnen worden voldaan in Bitcoin. Dit zullen we later nog iets uitgebreider aankondigen, maar we melden het u - als mede crypto-fan - nu alvast. Hoewel we vooralsnog enkel Bitcoin accepteren, komen hier in de toekomst wellicht nog andere cryptocurrencies bij.

SEC Cyber Unit

Ook in het westen zitten de toezichthouders niet stil. De Securities and Exchange Commission (SEC) in de Verenigde Staten heeft enige tijd na het verschijnen van een verkennend rapport een nieuwe Cyber Unit in het leven geroepen dat zich onder andere bezig gaat houden met 'Violations involving distributed ledger technology and initial coin offerings'. Minder dan een week later zijn de eerste twee aanklachten een feit vanwege ongeregistreerde effectenhandel en frauduleuze claims. Het gaat om REcoin (Real Estate coin) en DRC World (Diamond Reserve Club), beide afkomstig van dezelfde persoon.

De ontwikkelingen in de Verenigde Staten en China laten zien dat er langzaam (serieuze) aandacht komt voor deze nieuwe ontwikkelingen. Of de handhaving effectief is, valt te betwisten, maar het is goed dat er in ieder geval aandacht is voor de ergste oplichterij. Ook hier is een vergelijking met de vroege jaren van het internet op zijn plaats. Iedere nieuwe en disruptieve technologie zal misbruikt worden, dit is onderdeel van groei en verbetering. ICO's zijn hier niet van uitgezonderd. Toch zal 'tokenizatie', in een volwassen vorm, een fundamenteel onderdeel van de toekomst worden.

Tot slot

Voor zover de belangrijkste updates van de afgelopen maand. Tot slot wijs ik graag nog even op de volgende presentatie van Andreas Antonopolous. Hierin bespreekt hij de veranderende rol van geld in de samenleving en hoe de opkomst van cryptogeld dit systeem niet ongeroerd zal laten. Een aanrader.

https://www.youtube.com/watch?v=FyK4P7ZdOK8

Ik zie dat dit er inmiddels alweer 10 van deze blogposts zijn verschenen. Iedereen bedankt voor het lezen, dank aan Coen voor de redactie en dank aan ICTRecht voor de mogelijkheid om ongefilterd te bloggen over deze ontwikkelingen!

Welkom bij de financiële revolutie (de waarde van één Bitcoin (BTC) is op dit moment 3617 euro).

> Lees hier de serie coinrecht over cryptocurrency en blockchain