Home / Nieuws & Blogs / De Learning Analytics Code of Practice

De Learning Analytics Code of Practice

| 8 juli 2015

Op 4 juni publiceerde de Engelse zuster van SURFnet, JISC, een Code of practice for Learning Analytics. Met dit document worden de verantwoordelijkheden en randvoorwaarden op een rijtje gezet voor Engelse opleidingsinstituten die met Learning Analytics willen gaan werken.

De Code of practice kent zeven onderwerpen:

  1. Responsibility – duidelijk maken wie verantwoordelijk is binnen een organisatie voor de inzet van learning analytics.
  2. Transparantie en toestemming – duidelijk zijn over alle aspecten van learning analytics, en ervoor zorgen dat studenten snappen waar ze toestemming voor geven
  3. Privacy – zorgen dat rechten van studenten gewaarborgd blijven en dat de wet (Wbp) nageleefd wordt
  4. Validiteit – zorgen dat algoritmes en processen valide resultaten geven
  5. Toegang – studenten toegang geven tot hun data en de analytics-resultaten
  6. Positieve interventies realiseren – er voor zorgen dat interventies (bv. een studieadvies) op basis van analytics correct en gepast gebeuren
  7. Minimaliseren van negatieve impact – de diverse valkuilen vermijden
  8. Stewardship van data – zorgen dat data op gepaste wijze beveiligd en behandeld wordt

Met deze lijst is het wel duidelijk dat de Code geen blauwdruk is die in detail uitspelt hoe het moet. Zo schrijft de Code niet voor concreet hoe nu exact toestemming verkregen moet worden. Het is een basis waarmee een onderwijsinstelling haar eigen beleid kan maken.

Data Protection Act
De Code is geschreven met de Engelse Data Protection Act als basis. Deze wet is net als onze Wbp gebaseerd op Europese regelgeving. Daarom is de Code zeker ook voor de Nederlandse onderwijspraktijk geschikt als basis. Wel zal in Nederland – net als in Engeland overigens – er nog flink wat werk nodig zijn om van de Code tot een concreet beleidsdocument te komen en vervolgens van daar naar een wettelijk correct functionerende praktijk.

Een belangrijke uitdaging is bijvoorbeeld hoe je als onderwijsinstelling transparant bent en je toestemming vraagt (onderwerp 2). Weten studenten wat learning analytics is bijvoorbeeld? Snappen ze waar ze ‘ja’ tegen zeggen als er een pop-up verschijnt? Dit zijn open vragen waar de Code of practice het antwoord bij de onderwijsinstelling laat.

Hoe dan ook, de Code of practice is een belangrijke stap voorwaarts richting een implementatie van Learning Analytics.