Home / Nieuws & Blogs / DigiD, een elektronische handtekening?

DigiD, een elektronische handtekening?

| 19 juli 2007

DigiD dient als middel voor authenticatie. DigiD als zodanig bestaat uit een gebruikersnaam en wachtwoord. Het verzorgt alleen niet zelf de vasthechting aan- of logische associatie met andere elektronische gegevens. Daarom is het niet aan te merken als een elektronische handtekening in de zin van artikel 3:15a, lid 4 BW.
Dat DigiD als zodanig alleen de voor authenticatie zorgt, is bij e-overheid.nl (vraag 5 en 7) niet duidelijk. Op e-overheid.nl wordt namelijk gesteld dat DigiD samen met het drukken op een OK-button een geldige elektronische handtekening zou kunnen opleveren. Over vasthechting aan- of logische associatie met andere elektronische gegevens wordt hier niet gesproken.

Belastingdienst & DigiD

Sinds 1 januari 2007 biedt de Belastingdienst alleen nog de mogelijkheid om een elektronische aangifte van de inkomstenbelasting te ondertekenen met een DigiD. Of er daadwerkelijk een elektronische handtekening met behulp van DigiD wordt gezet is nog maar vraag. Als iemand zijn elektronische aangifte verzendt, wordt enkel gecontroleerd of er sprake is van een geldig DigiD-account. Er wordt niet gecontroleerd of het DigiD-account overeenstemt met de persoonsgegevens van de aangever. De elektronische aangifte waarbij het DigiD-account van een ander persoon wordt gebruikt, werd dan ook geaccepteerd door de Belastingdienst. Aangezien er geen controle plaatsvindt tussen de persoonsgegevens uit de elektronische aangifte en de gegevens van DigiD kan men zich afvragen of het aangifteprogramma van de Belastingdienst voor de inkomstenbelasting wel zorgt voor de vasthechting aan- of logische associatie. Waarschijnlijk wordt DigiD door de Belastingdienst alleen gebruikt als toegangsbewijs om de elektronische aangifte te kunnen versturen en niet als middel om een elektronische handtekening te plaatsen.

DigiNotar maakt het wel mogelijk om met DigiD een elektronische handtekening te plaatsen.