Home / Nieuws & Blogs / Coinrecht #9 - De tirannie van gecentraliseerd vertrouwen

Coinrecht #9 - De tirannie van gecentraliseerd vertrouwen

| 30 augustus 2017

Cryptogeld betekent voor iedereen iets anders. Sommigen zijn enthousiast omdat de koers omhoog gaat en anderen omdat de techniek interessant is. Weer anderen zijn geïnteresseerd in het omverwerpen van banken of de mogelijkheden die het biedt om minder ontwikkelde landen mee te laten profiteren van technologische ontwikkelingen. Kortom, voor bijna iedereen bestaat wel een haakje om zijn idealen aan op te hangen. Voor mij persoonlijk gaat het om de decentralisatie van vertrouwen. Helaas is dit vaak een onderbelicht onderdeel. Graag leg ik uit waarom juist dit aspect de hoofdrol zou moeten spelen.

Gecentraliseerd vertrouwen

Momenteel is veel van ons economisch verkeer doorspekt met 'tussenpartijen'. Dit zijn partijen die een vertrouwensrol vervullen om economische transacties tot stand te brengen (ook wel: de vertrouwde derde partij of trusted third party). Denk bijvoorbeeld aan banken die onze rekeningen beheren en transacties verwerken, het kadaster dat de koop en verkoop van onroerend goed registreert en brokers die nodig zijn om aandelen te kopen en verkopen. Dit zijn stuk voor stuk partijen die we als onmisbaar zien. Immers, hoe kunnen we elkaar anders vertrouwen zonder deze tussenpartijen?

Dit is waar Bitcoin en de technologie achter Bitcoin (met name blockchain) een geweldige nieuwe rol kan gaan spelen. Deze technologie maakt het mogelijk om te vertrouwen in een decentrale technologie in plaats van een centrale partij. Waarom is dit belangrijk? Dat is omdat de partijen die we momenteel vertrouwen geen onpartijdige faciliteerders meer zijn, maar zijn verworden tot een poortwachter die een oordeel velt over iedere transactie die ze bemiddelen. Daarnaast bestaat, zoals we in het verleden hebben meegemaakt, de mogelijkheid dat ze failliet gaan of gehackt worden. In het verleden heeft dit prima gewerkt en we zijn er economisch gezien ver mee gekomen. Inmiddels heeft zich een beter alternatief aangediend.

https://www.youtube.com/watch?v=SMEOKDVXlUo

Fundamentele vrijheden

De gevolgen van de centralisatie van vertrouwen en de daardoor ontstane poortwachtersfunctie heeft gevolgen voor verschillende fundamentele vrijheden. Banken weten meer over ons dan wie dan ook. Van de hoogte van ons inkomen tot aankopen, donaties, giften en abonnementen. Alle details van alle transacties worden vastgelegd en geanalyseerd. Saldo's worden automatisch doorgegeven aan de belastingdienst en opsporingsdiensten kunnen rekeningen inzien en bevriezen. Financiële privacy bestaat dus niet. Enkel contant geld biedt nog een zekere mate van privacy. Helaas lijkt ook dit langzaam te verdwijnen.

Bovenstaande geldt tevens ten aanzien van de vrijheden van meningsuiting en informatievergaring. Deze vrijheden hebben niet alleen betrekking op het doen van uitspraken of het kunnen lezen van een boek. Het gaat ook om de vrijheid om (toegang tot) informatie te kopen en te verkopen. Wanneer een andere partij hier tussen zit, dan zijn de onderliggende vrijheden ingeperkt. Ook hier biedt cryptogeld een oplossing. De bank wordt namelijk vervangen door een decentraal systeem van vertrouwen. Er kan niks bevroren worden, er kan niks geblokkeerd worden.

De verschuiving

Hoewel de adoptie van cryptogeld nog erg beperkt is, vindt er geleidelijk een verschuiving plaats. Vertrouwen verschuift van centrale partijen naar een decentraal netwerk. Jij en ik kunnen zelf als bank optreden. We zijn zelf verantwoordelijk voor het beheren van onze tegoeden en hebben absolute controle over de transacties die we daar mee willen uitvoeren. Vooralsnog vergt dit aanzienlijke technische kennis waardoor het nog niet geschikt is voor het grote publiek. Naarmate de technologie wordt doorontwikkeld en de oplossingen gebruiksvriendelijker worden, zullen steeds meer mensen de overstap kunnen maken naar dit decentrale netwerk. Een netwerk dat 24 uur per dag en 365 dagen per jaar open staat voor iedereen die er een waardig alternatief in ziet.

Welkom bij de financiële revolutie (de waarde van één Bitcoin (BTC) is op dit moment 3937 euro).

> Lees hier de serie coinrecht over cryptocurrency en blockchain