Home / Nieuws & Blogs / Digital Decade & Duurzaamheid

Digital Decade & Duurzaamheid

| 20 maart 2024

We zitten midden in de “Digital Decade”, met 2030 als ijkpunt voor een digitaal soeverein Europa: Een Europa dat mensgericht, duurzaam, inclusief en welvarend is. De Europese Commissie heeft ambitieuze plannen voor deze Digital Decade. Eén van de focuspunten uit de Europese beleidsplannen is het gebruik van digitale technologieën ter ondersteuning van duurzaamheid.

People, Planet, Profit

Het begrip duurzaamheid omvat niet alleen het verminderen van CO2-uitstoot maar betekent tegenwoordig in bredere zin ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen’. Hierbij worden zowel milieuaspecten, sociale en ethische prestaties en economische resultaten betrokken. Dit wordt ook wel ‘People-Planet-Profit’ genoemd. Het idee is dat er voor een duurzame organisatie een balans moet bestaan tussen die drie elementen.

Er wordt dan ook actief gezocht naar innovatieve oplossingen om duurzaamheid in het bedrijfsleven te bevorderen en te versnellen. Hierin kom je als bedrijf voor nieuwe uitdagingen te staan: denk aan de aanschaf van slimme datamanagementsystemen, geautomatiseerde rapportageplatforms of data-analysetools. Het maken van strategische afspraken met leveranciers van deze diensten is cruciaal om te profiteren van de mogelijkheden van innovatieve toepassingen.

Duurzaamheidswetgeving

Veel van de Europese duurzaamheidsplannen zijn verankerd in wet- en regelgeving. Voorbeelden van verplichtingen waar bedrijven aan zullen moeten voldoen op het gebied van duurzaamheid zijn het registreren van CO2-uitstoot per werknemer en de daarbij behorende rapportages. 1 Bedrijven worden niet alleen verplicht om te rapporteren over milieu, maar ook over sociale- en werknemerszaken, mensenrechten, anticorruptie en goed bestuur. 2 De rapportagestraat zal dus drastisch moeten worden verbouwd om alle duurzaamheidsinformatie op te leveren. Dit zorgt voor organisatorische uitdagingen. Een effectieve aanpak begint met systemen die grote hoeveelheden gegevens kunnen verwerken en analyseren. Maar ook tools voor geautomatiseerde rapportageplatforms en data-analyse software om trends te herkennen en data gestuurde beslissingen te nemen zijn op den duur onvermijdelijk.

Technologie inzetten voor duurzaamheidsdoelstellingen

Men begint het potentieel van technologie in dit kader dan ook steeds meer te ontdekken. Er worden innovatieve oplossingen gezocht om duurzaamheid in het bedrijfsleven te ondersteunen en versnellen. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Voorspellingen doen met behulp van Artificial Intelligence (AI). AI-toepassingen stellen je als bedrijf in staat om nauwkeurige voorspellingen doen over bijvoorbeeld energieverbruik en klimaatveranderingseffecten.
  • Het integreren van slimme systemen. Door sensoren en apparatuur te verbinden, kun je gegevens verzamelen over energieverbruik, luchtkwaliteit, verkeersstromen en andere milieuaspecten.
  • Ook kan het rapportageproces worden vergemakkelijkt door informatie over duurzaamheid razendsnel te verwerken met behulp van slimme technologieën. Hierdoor kun je snel en efficiënt informatie verzamelen, verwerken én communiceren.

Afspraken maken

Uiteraard spelen cloud dienstverleners al in op de groeiende vraag naar dit soort toepassingen. Zo heeft Microsoft allerlei duurzaamheidsdiensten uitgerold waarmee je niet alleen inzicht kan krijgen in je CO2-uistoot, maar ook snel rapportages kan maken.

De informatie over duurzaamheidsprestaties van je bedrijf kan gevoelige data bevatten, zoals werknemersgegevens, klantinformatie en bedrijfsinformatie. Dat maakt het (nog) belangrijk(er) om zorgvuldige afwegingen te maken met welke partijen je in zee gaat om die informatie te verwerken. Als bedrijf ben je namelijk verantwoordelijk voor de privacy van je klanten, werknemers en andere belanghebbenden. Het delen van gevoelige informatie met onbetrouwbare partners kan leiden tot datalekken of misbruik van gegevens met juridische- en reputatieschade tot gevolg.

Bij het aangaan van contracten – of het nu met een clouddienstverlener is of een AI aanbieder – moet daarom rekening worden gehouden met verschillende aspecten, zoals: wat gebeurt als de dienstverlener de service stopt, wie is eigenaar van de data, waar mag de data worden opgeslagen, en wie is aansprakelijk als de dienst niet beschikbaar is?

Heb je vragen over de inzet van technologie in het kader van duurzaamheidsdoelstellingen? Wij denken graag met je mee!


1 Besluit CO2-reductie werkgebonden personenmobiliteit.

2 Corporate Sustainability Reporting Directive(CSRD).