Home / Nieuws & Blogs / Duurzaamheid en legal tech, een vreemde eend in de bijt?

Duurzaamheid en legal tech, een vreemde eend in de bijt?

| 5 juni 2023

De Corporate Sustainability Reporting Directive (hierna: CSRD) komt eraan. Het lijkt nog ver weg, maar de eerste duurzaamheidsrapportages vanuit de CSRD zullen in 2025 moeten worden gepubliceerd. Voordat je het weet ben je te laat met de voorbereidingen. In deze blog vertel ik meer over de CSRD, hoe je middels een ESG-rapportage je compliance met de CSRD kan aantonen en geef ik een aantal tips zodat jij goed voorbereid bent! 

In een vorig blog heb ik een inzicht gegeven in Governance, Risk and Compliance, ook wel afgekort naar GRC. Daaruit is gebleken dat GRC een breed en veelomvattend begrip is. Hieronder valt namelijk ook Environmental, Social and Governance. Afgekort naar: ESG.
In het vorige blog kwam ter sprake dat GRC-software kan ondersteunen bij het behalen van doelstellingen, het managen van risico’s en aantoonbaar rapporteren over compliance met wet- en regelgeving. Dezelfde soort software kan jou ook helpen om jouw ESG-rapportage in lijn met de CSRD in te richten. 

Wat is de CSRD?

De Europese Unie wil graag het eerste klimaat neutrale continent ter wereld worden. Dit kan de Europese Unie niet alleen en daarom heeft de Europese Unie de Europese Green Deal bedacht. Een onderdeel van deze Europese Green Deal is de CSRD. 
Om de doelstellingen van de Europese Green Deal te behalen, moet de impact van de bedrijfsvoering van organisaties op het milieu en de maatschappij inzichtelijk worden gemaakt. Denk hierbij aan vragen als: hoe duurzaam is de bedrijfsvoering? Waar zitten de risico’s die de doelstellingen in de weg kunnen staan? En vooral ook, waar zitten de kansen voor verduurzaming? Hoe zorgen we er met zijn allen voor dat we de ambities uit de Europese Green Deal waarheid kunnen maken?
Met de CSRD moeten de volgende bedrijven een duurzaamheidsrapportage opstellen en meer transparantie bieden over ESG-prestaties:

 1. Alle beursgenoteerde bedrijven;
 2. Bedrijven die aan 2 van de volgende 3 criteria voldoen:
  a.    Meer dan 250 medewerkers; en/of
  b.    Meer dan 40 miljoen omzet; en/of
  c.    Meer dan 20 miljoen op de balans. 

ESG en duurzaamheid, is dat hetzelfde?

In deze blog komen de termen ESG en duurzaamheid veelvoudig terug, maar is dit eigenlijk hetzelfde? Nee. Het is van belang om te weten dat ESG en duurzaamheid niet hetzelfde zijn, maar logischerwijze wel veel overlap hebben. Duurzaamheid is een enorm breed begrip, als je probeert “goed te doen” voor het milieu en de maatschappij (bijvoorbeeld door je contractmanagement te digitaliseren of het promoten van gendergelijkheid) ben je al duurzaam bezig. Het is alleen (vaak) niet meetbaar. Daarom is duurzaamheid het paraplubegrip, waar ESG vervolgens weer onder valt. 
ESG kun je zien als een meetlat voor de de economische, sociale en bestuurlijke aspecten van een organisatie. Criteria die worden vastgesteld om doelstellingen te behalen, maar ook om risico’s en kansen in kaart te brengen. Hierbij wordt specifiek gekeken naar de bedrijfsvoering en de impact van deze bedrijfsvoering op het milieu, de maatschappij en hoe het bestuur is ingeregeld (governance). Ik zie ESG dan ook als een meetbare manier om inzichtelijk te krijgen “hoe goed” je eigenlijk bezig bent met duurzaamheid. De ESG-criteria kunnen in lijn worden gebracht met de CSRD, zodat je ook daar direct over kunt rapporteren. 

Dit klink misschien allemaal nog steeds erg abstract. Daarom vind je hieronder een aantal voorbeelden van specifieke punten die voor kunnen komen in een dergelijk ESG-rapport.  

 • Milieu: energieverbruik, waterverbruik, luchtvervuiling en afvalafvoer;
 • Sociaal: mensenrechten, gezondheid en veiligheid, training en loonkloof tussen man en vrouw;
 • Governance: kwaliteit van het bestuur, beleid rondom ethiek en anti-corruptie, betaalde belastingen. 

Welke stappen kun je alvast zetten?

De eerste rapportages zullen in 2024 moeten worden gepubliceerd. Het lijkt misschien nog ver, maar het gaat altijd sneller dan je denkt. Daarom geef ik hier alvast wat tips om je op weg te helpen. Ga alvast met je verduurzaming en rapportages aan de slag!

 • Stel vast wat de organisatie op dit moment doet en wat de organisatie zou moeten doen (gap-analyse).

 • Ontwikkel een ESG-strategie. Dit maakt het eenvoudiger om risico’s te identificeren en te monitoren, maar ook om kansen te spotten.

 • Inventariseer naar GRC-mogelijkheden. Je hebt nu een ESG-strategie opgesteld (of hebt hier ideeën voor), dan wil je deze zo efficiënt mogelijk gaan uitvoeren en bijhouden. Zeker gelet op de rapportageverplichtingen die eraan komen. Daarom raad ik aan om de mogelijkheden van GRC-software te ontdekken. Natuurlijk helpen wij hier graag bij.

 • Ik noemde net al even het digitaliseren van processen tussen haakjes. Hoe draagt dit bij aan duurzaamheid vraag je je misschien af? Door je contractbeheer te digitaliseren zorg je ervoor dat je minder papier gebruikt. Bijvoorbeeld omdat je niet alle versies hoeft te printen voor de onderhandeling of ondertekening van het contract. Tevens heb je geen opslagkamer of warenhuis meer nodig om alles jarenlang fysiek te archiveren.
Wil je meer weten over de legal tech oplossingen die jou kunnen helpen met de rapportages? Of welke legal tech oplossingen er zijn om jouw ESG-strategie (efficiënt) uit te voeren? Neem dan contact met ons op!