Home / Nieuws & Blogs / Governance Risk and Compliance: een “oud” begrip in de “nieuwe” juridische wereld

Governance Risk and Compliance: een “oud” begrip in de “nieuwe” juridische wereld

| 8 augustus 2022

Hoewel Governance Risk and Compliance (GRC) al een lange tijd bestaat, wordt het tegenwoordig een steeds belangrijker begrip en zul je het steeds vaker tegenkomen. Bedrijven hebben vanuit de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) nu meer verplichtingen en worden strenger gecontroleerd over hoe zij omgaan met persoonlijke data, risico’s met betrekking tot persoonlijke data worden steeds groter en hoe groter en sneller het bedrijf groeit, hoe meer risico’s ontstaan. Deze risico’s wil je mitigeren en je wilt een duidelijke aanpak hebben om de doelen te behalen. GRC biedt de uitkomst om doelen te behalen met in achtneming van de wetgeving middels een gestructureerde aanpak om daarbij ook de risico’s zo veel mogelijk te mitigeren. In deze blog lees je wat GRC is en wat de voordelen zijn van GRC-software.

Governance

Governance ziet op de doelstellingen die het bedrijf wil halen. Het ziet erop toe dat de operationele activiteiten binnen het bedrijf passend zijn bij de doelstellingen. Je wilt natuurlijk niet allemaal activiteiten of werkzaamheden binnen je bedrijf uitvoeren, die uiteindelijk helemaal niet passend zijn voor het bedrijf of waar je uiteindelijk niks aan hebt. Ook krijg je middels GRC inzicht in de activiteiten die juist dubbel voorkomen, oftewel, onnodig veel werk en tijd dat wordt besteed aan hetzelfde.

Risk

Aan operationele activiteiten zitten vaak risico’s. Dit kunnen risico’s zijn op het vlak van security of privacy, maar ook in het geval je werkt met derde partijen. Je wilt weten met welke partij je te maken hebt en hoe dat bedrijf opereert. Het Risk aspect van GRC geeft inzicht in de risico’s en het mitigeren hiervan.

Compliance

Tot slot moeten bedrijven voldoen aan allerlei wetgeving en natuurlijk aan hun eigen beleid. Compliance houdt simpelweg in dat je voldoet aan de wet- en regelgeving. Via GRC worden deze verplichtingen samengevoegd in één systeem en een uniforme werkwijze binnen het bedrijf.

De voordelen van GRC-software

Ook softwareleveranciers zijn zich bewust van het feit dat GRC een steeds belangrijkere rol bij bedrijven speelt en dat bedrijven hier ook de meerwaarde van zien. Zeker nu GRC een grotere rol gaat spelen binnen organisaties. Bedrijven zijn zich enerzijds bewuster van risico’s en anderzijds stijgt de regeldruk als gevolg van toenemende (gecompliceerde) wetgeving. Het is dan ook steeds lastiger om inzicht te krijgen in de hierboven genoemde onderwerpen.

 Inmiddels zijn er al flink wat softwareleveranciers op de markt die GRC-tooling aanbieden en hiermee werk uit handen nemen en inzicht verschaffen. Wat zijn nou (onder andere) de voordelen om een dergelijke software te implementeren?

  1. Je bespaart kosten en tijd;
  2. Je hebt overzicht in het behalen van je doelstellingen, maar ook de risico’s;
  3. Je zorgt ervoor dat je geen activiteiten binnen je bedrijf hebt, die niet passen bij je doelstellingen;
  4. Je krijgt een uniforme manier van werken binnen het bedrijf;
  5. Je implementeert wetgeving en beleid in de bedrijfsprocessen om compliant te zijn.

Meer weten?  

Ook geïnteresseerd in GRC en benieuwd naar de tooling die dit mogelijk maakt of benieuwd naar de manier hoe ons legal tech team hierbij kan ondersteunen? Maak dan een vrijblijvende afspraak met één van onze specialisten.

New call-to-action


Meer weten over legal tech? Lees verder: