Home / Nieuws & Blogs / Direct marketingrecht #2: telemarketing

Direct marketingrecht #2: telemarketing

4 december 2018

Handelen in data is een lucratieve business. Relatief weinig handelingen zijn nodig om data te (ver)kopen en in te zetten voor direct marketing doeleinden. Ook het hergebruiken van data is geen uitzondering. Je mag data (ver)kopen of gebruiken voor andere doeleinden, maar let wel: de wet stelt voorwaarden aan deze manieren van het gebruik van data. In deze tweede blog lees je wat de regels zijn voor telefonische direct marketing, oftewel telemarketing.

Inzetten van data voor telemarketing

In de vorige blogpost over de handel in data werd beschreven op welke manier je data rechtmatig kunt verkrijgen en verhandelen onder de AVG. Het doel van het verkrijgen en verhandelen van data is vaak het gebruik voor direct marketing, oftewel: reclame maken voor een product of dienst. Een van de manieren om reclame te maken is door potentiële leads op te bellen en het product of de dienst telefonisch aan te prijzen.

Zodra is vastgesteld dat je de persoonsgegevens rechtmatig hebt verkregen, kan worden nagegaan of de gegevens voor telemarketing ingezet mogen worden. Hiervoor gelden niet alleen de regels uit de AVG, maar voornamelijk uit de Telecommunicatiewet.

Telecommunicatiewet: wie mag je benaderen?

De Telecommunicatiewet gaat ervan uit dat je iedereen in je (rechtmatig verkregen) CRM-bestand telefonisch mag benaderen, tenzij deze persoon zich heeft aangemeld bij het Bel-me-niet Register. Hierbij geldt overigens wel een uitzondering voor het bellen van klanten. Iemand is een klant als hij in de afgelopen periode iets bij je heeft gekocht en daar ook een bedrag voor heeft betaald. Deze klanten mag je, ondanks dat zij in het Bel-me-niet Register staan, bellen over soortgelijke producten of diensten of schenkingen aan de betreffende ideële of charitatieve organisatie. Soortgelijke producten of diensten zijn producten of diensten die lijken op of goed aansluiten bij hetgeen door de klant in de afgelopen periode bij jou is aangekocht. Voor de ‘afgelopen periode’ moet worden gekeken naar een redelijke termijn, bijvoorbeeld in het afgelopen jaar of de afgelopen twee jaar.

Wat te doen bij ‘verzet’?

Bellen van zowel klanten als niet-klanten mag uiteraard niet als de persoon heeft aangegeven dit niet te willen. Dit wordt ook wel ‘verzet’ genoemd. Je moet de betrokkene dan ook altijd de gelegenheid bieden om verzet aan te tekenen tegen deze telefoontjes en de gelegenheid bieden zich aan te melden bij het Bel-me-niet Register. Wenst een betalende klant niet meer telefonisch benaderd te worden? Dan mag deze klant niet meer worden gebeld voor telefonische marketing, ook als hij zich niet heeft aangemeld bij het Bel-me-niet Register.

E-Privacyverordening komt eraan

Het is nog maar de vraag of bovengenoemde regels blijven bestaan. Al lange tijd wordt in Europa gesteggeld over de inhoud van de e-Privacyverordening. De e-Privacyverordening regelt onder andere zaken ten aanzien van online direct marketing, over cookies en over telemarketing. Het is heel goed mogelijk dat de hierboven beschreven regels in de toekomst gaan veranderen.

Een van de voorspelde veranderingen is het regime voor telemarketing. De Staatssecretaris van Economische Zaken heeft bekendgemaakt dat zij zich zal inzetten voor een gelijktrekking van de regels voor offline en voor online direct marketing. Zoals hierboven geschetst, zijn de regels omtrent telemarketing soepel, in tegenstelling tot de regels bij online direct marketing. Hier wordt namelijk uitgegaan van het Bel-me-niet Register. Sta je daar niet in? Dan mag een bedrijf je bellen, als ze jouw gegevens rechtmatig hebben verkregen.

De Staatssecretaris wil dit gelijktrekken. Hierdoor zal het Bel-me-niet Register verdwijnen en moet een bedrijf zelf voorafgaande toestemming verkrijgen van niet-klanten. Betalende klanten moet de mogelijkheid worden geboden om verzet aan te tekenen. Volgens de Staatssecretaris zal dit de irritatie van de consument sterk doen afnemen. Maar hoe irritant is het om straks voor elk wissewasje vooraf akkoord te moeten geven?

Telemarketing: momenteel goed werkbaar

Het gebruik van rechtmatig verkregen data voor telemarketing is momenteel goed werkbaar. Zowel de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) als de Autoriteit Consument en Markt (ACM) kunnen en zullen controleren of telemarketeers de juiste werkwijze hanteren. Is de data niet rechtmatig verkregen? Of wordt het Bel-me-niet Register genegeerd? Dan mag de AP of de ACM een boete opleggen. Zorg daarom dat u op de juiste wijze belt en zorg dat u de betrokkene goed informeert over het recht om verzet aan te tekenen. Óók als het gaat om het gebruik van telefoonnummers van klanten.

In de volgende blogs gaan we in op de regels omtrent elektronische berichten en reclamepost.