Home / Nieuws & Blogs / Do's and Don'ts online ziektebeeldinformatie

Do's and Don'ts online ziektebeeldinformatie

| 14 oktober 2010

Zoals in mijn vorige blog aangegeven is sinds 1 oktober de leidraad voor ziektebeeldinformatie van de CGR en de KOAG van kracht. Onder ziektebeeldinformatie wordt informatie omtrent ziektebeelden en mogelijke behandelingen verstaan.
Wat betekent deze leidraad nu praktisch? Hoe mag een UR-geneesmiddelenfabrikant volgens de leidraad nou wel en niet ziektebeeldinformatie geven op het internet? Wat zegt de leidraad: het geven van informatie over Uitsluitend-Receptgeneesmiddelen (“UR-geneesmiddelen”) mag, echter reclame maken richting het algemene publiek mag niet. U vindt hier de Do's and Don'ts.

Een website met ziektebeeldinformatie moet volgens de leidraad de volgende informatie bevatten:

 1. De naam en het vestigingsadres van de verantwoordelijke van de site;
 2. De datum waarop de informatie voor het laatst is bijgewerkt;
 3. Indien de site informatie over UR-geneesmiddelen bevat moet of de verkorte bijsluitertekst worden weergegeven of een directe link worden opgenomen naar die tekst;
 4. Een e-mailadres moet worden vermeld zodat de consument vragen kan stellen.

De website mag de volgende informatie niet bevatten:

 1. Een link naar een site die niet aan de leidraad voldoet maar wel ziektebeeldinformatie bevat;
 2. Informatie die neerkomt op verkapte reclame voor een UR-geneesmiddel;
 3. Misleidende informatie. Een voorbeeld : alleen de voordelen benoemen van een bepaalde behandeling en niet de nadelen;
 4. Informatie die niet de actuele stand der wetenschap compleet en actueel weergeeft. Zo mag u bijvoorbeeld niet alleen uw UR-geneesmiddel en een aantal anderen noemen maar dan de laatste ontwikkelingen weglaten;
 5. Onvolledige opsommingen en opsommingen anders gecategoriseerd dan op grond van algemeen aanvaardbare indelingen;
 6. Informatie die aanzet tot irrationeel UR-geneesmiddel-gebruik of informatie die lezers al dan niet bestaande ziektes aanpraat.

Technische gebruikersinformatie (zoals de dosering en de bijwerkingen van een UR-geneesmiddel) moet aan de volgende eisen voldoen:

 1. U moet technische gebruikersinformatie geven over alle producten of over geen enkele;
 2. U moet Merknamen en informatie over de vergoedingsstatus van UR-geneesmiddelen voor alle UR-geneesmiddelen op dezelfde wijze aanbieden;
 3. Naast de merknaam moet u indien mogelijk ook de stofnaam noemen.

De opmaak zoals zichtbaar voor het publiek moet in ieder geval aan de volgende eis voldoen:

 1. U moet ervoor zorgen dat de opmaak evenwichtig is zodat niet een bepaalde behandeling wordt geaccentueerd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan kleurgebruik, lettertype en het wel of niet in zichtbaar zijn zonder door te scrollen.

Deze Do's and Don'ts komen erop neer dat een Corporate site, een website van of uitsluitend over één geneesmiddel-fabrikant, in feite een luxe bijsluiter wordt.
Bent u het niet eens met de leidraad en vindt u dat de leidraad afwijkt van de Nederlandse wet en regelgeving op dit gebied? Dan heeft u nog tot 1 april 2011 om deze bezwaren bij de klankbordgroep neer te leggen. Er geldt namelijk een overgangsperiode tot deze datum waarin nog aanpassingen kunnen worden doorgevoerd. Ook ik hoor graag van u als u bezwaren heeft, want alleen zo kunnen wij leren wat er bij u speelt.