Home / Nieuws & Blogs / Duits datacenter de oplossing om Amerikaans datagraaien tegen te gaan?

Duits datacenter de oplossing om Amerikaans datagraaien tegen te gaan?

| 12 november 2015

Microsoft heeft aangekondigd tegen een meerprijs data op te slaan in datacentra in Duitsland, die onder beheer staan van T-Systems. T-Systems is een dochter van de Deutsche Telekom. Op deze wijze wil Microsoft voorkomen dat de Amerikaanse Overheid de data op kan eisen.

Zoals ondertussen bekend is er een streep gezet door het Safe Harbor verdrag met de Verenigde Staten. Dit verdrag zou namelijk de ‘beveiliging’ van persoonsgegevens onvoldoende waarborgen. De Amerikaanse overheid kon namelijk, ondanks het Safe Harbor verdrag, nog steeds bij de persoonsgegevens. Momenteel wordt er gewerkt aan nieuwe afspraken met de Verenigde Staten, die voor een Safe Harbor-verdrag 2.0 zullen moeten zorgen.

Microsoft wil data van haar Europese klanten veilig stellen door deze in Duitse datacentra te plaatsen, onder het beheer van een Duitse organisatie. Het is echter de vraag of deze werkwijze kan voorkomen dat de Amerikaanse overheid de data opeist bij Microsoft. Momenteel loopt er namelijk een zaak tegen Microsoft Ierland. Deze dochtermaatschappij van Microsoft weigert data af te geven aan de Verenigde Staten, na verzoek van de Amerikaanse overheid.

Het is afwachten of, door data in beheer te geven van een Duitse organisatie, dit kan voorkomen dat de Amerikaanse overheid data op kan eisen. De beheerder van de gegevens zal namelijk hoogstwaarschijnlijk fungeren als een bewerker van de data ten behoeve van Microsoft. Ik kan mij voorstellen dat de Amerikaanse overheid simpelweg Microsoft zal verzoeken de data op te vragen bij haar bewerkers. Microsoft geeft aan zelf niet bij de data te kunnen, maar of dit voor de Amerikaanse overheid voldoende is om niet aan een verzoek te hoeven voldoen moeten we dus nog maar zien. De Amerikaanse overheid houdt tenslotte altijd de optie open dat zij door welke afspraak dan ook heen mag fietsen als dat voor national security nodig is