Home / Nieuws & Blogs / Eerste tekenen van wetgeving over drones!

Eerste tekenen van wetgeving over drones!

| 2 november 2015

Afgelopen donderdag heeft het Europees Parlement een voorstel aangenomen waarin wordt bepaald dat iedere drone zal moeten worden uitgerust met een chip voor identificatie. Een eerste stap in de richting van regulering van deze nieuwe apparaten!

Op dit moment is er nog maar weinig wettelijk geregeld over het gebruik van drones. De wetgever sluit nu nog aan bij de bestaande luchtvaartwetgeving en de regeling voor het gebruik van modelvliegtuigen. Ondanks dat zowel de luchtvaartwetgeving als de regeling nog niet geheel duidelijk zijn over de uitleg van gebruikte begrippen, is er toch een houvast voor het gebruik van de drones.

Het probleem zit echter in de handhaving van deze regels. Het is namelijk niet heel gemakkelijk om een drone te identificeren, vooral niet wanneer de drone niet te herleiden is naar de bestuurder. Dit is wel noodzakelijk om ervoor te zorgen dat er sancties kunnen worden opgelegd bij overtreding van de wet of dat ontstane schade kan worden verhaald op de bestuurder. Vooral het laatste is van belang nu de schade nogal kan oplopen wanneer een drone neerstort. Om de schade te kunnen verhalen moet ook de bestuurder bekend zijn.

Het aangenomen voorstel bevat een verplichting tot het plaatsen van een herkennigschip in iedere drone, waardoor de eigenaar kan worden achterhaald. Dit is een eerste stap in de richting van het oplossen van de problemen rondom handhaving. Daarnaast is het een eerste stap in de richting van harmonisatie van de wetgeving. Iets wat ook zeker niet onbelangrijk is voor apparaten die in verschillende gebieden met verschillende jurisdicties kunnen vliegen.

Het voorstel is een goede stap, maar er zullen nog meer stappen moeten worden genomen. Denk bijvoorbeeld aan vliegveiligheid van de apparaten en de veiligheid van de mensen op de grond. Kortom, er is nog veel te doen voor de Europese wetgever!