Home / Nieuws & Blogs / European Accessibility Act & Digital Decade

European Accessibility Act & Digital Decade

| 2 april 2024

Inclusiviteit is voor de Europese Unie een belangrijk streven. Ook voor mensen met een beperking. Het inclusiever en mensgerichter maken van de digitale omgeving is een onlosmakelijk onderdeel van de Digital Decade 2030. De revolutie tijdens het digitale decennium waar we nu inzitten (en waarover wij al vaker schreven) moet ook met zich meebrengen dat de digitale omgeving toegankelijker wordt voor iedereen.

Dit houdt onder meer in dat diensten en producten, waaronder webshops, aangepast moeten worden voor mensen met een beperking. Momenteel zijn veel webshops voor hen niet of moeilijk te gebruiken. Daarover gaat de European Accessibility Act (EAA). Een Europese richtlijn met als doel het harmoniseren van enkele regels rondom toegankelijkheid van bepaalde producten en diensten. Deze richtlijn komt al uit 2019, maar om aanbieders zo veel mogelijk voorbereidingstijd te geven, gaan de verplichtingen pas op 28 juni 2025 gelden. Veel voorbereidingstijd dus, maar het goed doen kost ook veel tijd. Het is daarom hoog tijd om aan de slag te gaan, want juni 2025 is dichterbij dan het lijkt.

Webshops nog niet klaar voor de EAA

Wij riepen webshops begin vorig jaar al op om zo snel mogelijk aan de EAA te voldoen. Toch blijkt uit recent onderzoek van Level Level dat meer dan de helft van de Nederlandse webwinkels nog altijd niet klaar is voor verplichtingen uit de EAA. Dat betekent dat zij (deels) niet toegankelijk zijn voor mensen met een beperking. In Nederland is dit momenteel wel 32% van de bevolking.

Voor bedrijven die belang hechten aan het bedienen van een zo divers mogelijk publiek, is het belangrijk om ook mensen met een beperking hierin mee te nemen. Dit lukt veel Nederlandse webshops duidelijk nog niet. Hieronder vallen zowel de grootste als heel veel kleinere webshops. Bij veel van hen is het bijvoorbeeld niet mogelijk om zonder muis een bestelling te doen. In sommige gevallen kun je wel bestellen zonder muis, maar geen kortingscode invullen. Een lichamelijke beperking betekent dan dat je meer betaalt voor hetzelfde.

Uit het eerdergenoemde onderzoek blijkt zelfs dat sommige van de grootste webshops achteruit zijn gegaan in hun toegankelijkheid ten opzichte van eerdere jaren.

Het tij moet gekeerd worden en er is een keiharde deadline van 28 juni 2025.

Verplichtingen uit de EAA

Zijn die verplichtingen dan zo zwaar dat het voor webshops te moeilijk is om hieraan te voldoen? Het is in elk geval niet in één keer gedaan. Het kost tijd om ervoor te zorgen dat een website écht toegankelijk is. Bij enkele grote webshops is de toegankelijkheid zelfs verslechterd, dat laat zien dat er constant aandacht aan besteed moet blijven worden.

De meest toonaangevende handleiding hiervoor is opgesteld door het World Wide Web Consortium (W3C) en heet Web Content Accessibility Guidelines (WCAG). De vereisten uit de EAA komen overeen met deze handleiding.

De uitgangspunten van de WCAG en EAA zijn waarneembaarheid, operabiliteit, begrijpelijkheid en robuustheid. Dat houdt in dat een webshop onder andere:

  • niet alleen bekeken (met groot contrast), maar ook beluisterd moet kunnen worden (waarneembaarheid);
  • niet alleen met een muis, maar bijvoorbeeld ook met alleen een toetsenbord gebruikt moet kunnen worden (operabiliteit);
  • in makkelijke taal geschreven moet zijn (begrijpelijkheid);
  • dusdanig goed geprogrammeerd moet zijn dat hulptechnologieën, zoals spraakbesturing, de webshop betrouwbaar kunnen bedienen (robuustheid).

EAA is maatwerk

Het toegankelijk maken van een webshop is maatwerk. Elke webshop is anders en de EAA zal bijvoorbeeld niet gelden voor de webshops van micro-organisaties. Dat zijn organisaties met minder dan tien werknemers en een jaaromzet of jaarlijks balanstotaal van minder dan twee miljoen euro.

Voor een duidelijke analyse van wat er nodig is om jouw webshop te laten voldoen aan de EAA kun je bij ICTRecht terecht. Wij maken je wegwijs in de kaders en laten zien welke aanpassingen je moet maken.

De implementatiewet, die de EAA in Nederlandse wetgeving omzet, is op 14 maart 2024 door de Tweede Kamer en vandaag, op 2 april 2024, door de Eerste Kamer aangenomen. Op grond van de implementatiewet houdt de ACM vanaf 28 juni 2025 toezicht op de toegankelijkheid van webshops. Maar nog voordat er toezicht gehouden wordt, ondervinden mensen met een beperking de negatieve gevolgen van ontoegankelijkheid, dus haastige spoed is in dit geval goed.