Home / Nieuws & Blogs / Facebook blokkeert reclame voor illegale kansspelen

Facebook blokkeert reclame voor illegale kansspelen

| 28 mei 2013

Op verzoek van de Kansspelautoriteit (Ksa) zal Facebook reclame voor illegale kansspelen gaan blokkeren. Het gaat dan om reclame van/voor aanbieders van kansspelen die zich op Nederland richten en geen vergunning bezitten.

Notice and Takedown
Dat zal gaan gebeuren op basis van Notice (Kansspelautoriteit maakt melding) and Takedown (Facebook zal betreffende reclame blokkeren). De Kansspelautoriteit is blij met de afspraak, bestuurslid Tang zegt hierover:

Facebook is een laagdrempelig sociaal netwerk waar de jeugd makkelijk bij kan. Deze organisatie geeft met deze maatregel aan dat zij maatschappelijk verantwoord ondernemen hoog in het vaandel heeft staan.

Eerder blogde ik al dat de Kansspelautoriteit flink gaat doorpakken. In juni 2012 schreef de KSA rond de veertig kansspelaanbieders aan die zich op Nederlandse consumenten zouden richten. De aanbieders hadden na deze waarschuwing vervolgens 2 maanden de tijd om het illegale aanbod aan te passen. Het merendeel gaf gehoor aan deze oproep.

Grondslag
Op basis van de huidige wetgeving is het strafbaar om illegale kansspelen te promoten en ook de nieuwe kansspelwet geeft een (nogal vergaande) wettelijke grondslag om reclame voor illegale kansspelen tegen te gaan:

De aanwijzing, bedoeld in het eerste lid, kan er toe strekken dat een aanbieder van een openbare elektronische communicatiedienst of een aanbieder van een financiële dienst wordt verplicht om het verkeer te blokkeren dat wordt gebruikt voor:
a. het organiseren van kansspelen zonder vergunning op grond van deze wet;
b. deelname aan kansspelen als bedoeld onder a, of
c. reclame- of wervingsactiviteiten voor kansspelen als bedoeld onder a

Gezien de nieuwe wetgeving en de vergaande bevoegdheden van de Ksa lijkt het een verstandig besluit van Facebook om mee te werken aan het tegengaan van reclame voor illegale kansspelen.

Reclame voor legale kansspelen
Overigens zijn er ook de nodige regels van toepassing op reclame ten aanzien van legale kansspelen. Met deze regelgeving wil staatssecretaris Teeven misleidende reclame-uitingen op het gebied van kansspelen beperken en zo de consument beschermen en kansspelverslaving voorkomen.

Zo mag deze reclame niet;

  • worden gericht op kwetsbare groepen, zoals minderjarigen en kansspelverslaafden;
  • consumenten niet door middel van koppelreclame, waarbij de vergunninghouder zijn diensten aanprijst in samenhang met diensten of goederen van derden, worden aangezet tot deelneming aan kansspelen;
  • agressief en misleidend zijn. Wervings- en reclameactiviteiten moeten daarnaast een terughoudend karakter hebben.

Ook hier is de Kansspelautoriteit belast met de handhaving en per 1 januari 2015 – als online gokken legaal wordt en daar de nodige reclame aan gekoppeld zal worden – zal deze het dus nog drukker krijgen.