Home / Nieuws & Blogs / Google dreigt apps zonder zichtbaar privacybeleid te sanctioneren in Play Store

Google dreigt apps zonder zichtbaar privacybeleid te sanctioneren in Play Store

9 februari 2017

Dat nationale toezichthouders consequenties verbinden aan het niet opvolgen van de, in privacywetgeving neergelegde, informatieverplichting (voor het verkrijgen van rechtsgeldige toestemming dient een betrokkene o.a. voldoende te zijn geïnformeerd) is al langer bekend. Maar, dat daarentegen ondernemingen elkaar hierin onderling gaan corrigeren is een nieuw fenomeen.

Toch lijkt dat op dit moment gaande te zijn. Google heeft namelijk app-ontwikkelaars die zich niet houden aan het privacybeleid van Google, een e-mail gestuurd met hierin het dreigement dat apps die zich hier niet alsnog vóór 15 maart 2018 aan gaan conformeren, minder zichtbaar zullen worden in de Play Store of zelfs geheel zullen worden verwijderd. Wat is er hier aan de hand?

Google hanteert voor de Play Store een specifiek privacybeleid waaraan app-ontwikkelaars, die persoonsgegevens verwerken, dienen te voldoen. Een van deze voorwaarden is, dat apps een privacybeleid moeten hebben dat zowel zichtbaar is in de Play Store omschrijving als in de app zelf, en waarnaar wordt gelinkt op het moment dat er toestemming wordt gevraagd aan de app-gebruiker voor het verwerken van zijn/haar persoonsgegevens.

Dat Google deze voorwaarden ook daadwerkelijk gaat handhaven, blijkt uit de e-mails die zij app-ontwikkelaars recentelijk heeft gestuurd. In de betreffende e-mails dreigt Google, met een link naar bovengenoemde voorwaarden, de betreffende app minder zichtbaar te zullen maken in de Play Store of deze zelfs eruit te verwijderen wanneer er niet alsnog vóór 25 maart 2018 een zichtbaar privacybeleid door de app wordt gehanteerd.

Hoeveel van zulke e-mails er zijn verstuurd is vooralsnog niet bekend. Verwacht wordt in ieder geval, dat er veel zogenoemde ‘zombie-apps’ (apps die niet of nauwelijks worden gedownload) zullen verdwijnen, evenals apps van ontwikkelaars zonder de financiële mogelijkheden voor het opstellen van een correct privacybeleid.

Privacy wordt een plus voor zichtbaarheid app

Voor apps, daarentegen, die een correct privacybeleid hanteren is dit zeer goed nieuws. Immers, kan hun zichtbaarheid hierdoor vanaf 15 maart 2018 alleen maar toenemen. Het lijkt dan ook dat privacy, zelfs vanuit Amerikaanse giganten als Google, een steeds grotere rol in onze technologische samenleving gaat spelen.

 

ICTRecht Academy

Onze trainingen geven u een goede juridische voorbereiding om bijvoorbeeld taken als privacy officer uit te kunnen voeren of uw organisatie voor te bereiden op (naderende) privacywetgeving.