Home / Nieuws & Blogs / Google’s visie op gelijke behandeling van prijsvergelijkers

Google’s visie op gelijke behandeling van prijsvergelijkers

| 6 oktober 2017

Een strijd die al sinds 2010 woedt: de Europese Commissie vs. Google. Na jarenlang onderzoek is er de afgelopen paar weken ineens schot in de zaak gekomen. De Europese Commissie is tot de conclusie gekomen dat Google haar economische machtspositie heeft misbruikt en heeft Google hiervoor een boete van 2,42 miljard opgelegd! Vrijdag 29 september jl. verstreek de deadline waarop de zoekgigant Google Shopping moest aanpassen om andere prijsvergelijkers een eerlijke kans in de zoekresultaten te bieden.

Het Europese mededingingsrecht

De Europese Commissie waakt over de mededinging binnen Europa. De gedachte dat vrije mededinging essentieel is voor een vrijemarkteconomie ligt ten grondslag aan het Europese mededingingsrecht. Het doel van het Europese mededingingsrecht is het voorkomen van oneerlijke concurrentie. Hierbij staan drie pijlers centraal:

  1. Het kartelverbod: hiermee wordt het verbod op het maken van (prijs)afspraken tussen concurrenten bedoeld, maar ook het onderling verdelen van de markt in verschillende geografische gebieden.
  2. Het verbod op misbruik van economische machtspositie: hiermee wordt het beperken van concurrentie door andere bedrijven bedoeld. Een voorbeeld hiervan is het onredelijk hoge prijzen rekenen voor consumenten, andere afnemers, of bijvoorbeeld het weigeren te leveren aan bepaalde afnemers.
  3. Concentratietoezicht: de Autoriteit Consument en Markt en Europese Commissie houden toezicht op concentratie van ondernemingen om te voorkomen dat een te machtige onderneming ontstaat door fusies, overnames en joint ventures een te machtige onderneming ontstaat.

Op het overtreden van de eerste twee pijlers staan hoge boetes. Een eerlijke, vrije markt leidt uiteindelijk tot meer innovatie en gunstige prijzen voor de consument.

Recordboete voor machtsmisbruik

De Europese Commissie heeft op 27 juni jl. beslist dat Google haar dominante marktpositie als zoekmachine heeft misbruikt om een ander Google Shopping een voorsprong te geven ten opzichte van andere prijsvergelijkers. Het probleem was dat Google Shopping’s resultaten werden bevoordeeld in de zoekmachine ten opzichte van andere prijsvergelijkers. De Europese Commissie heeft Google hiervoor de megaboete van 2,42 miljard euro opgelegd. Google is in hoger beroep gegaan tegen deze boete maar moest wel voor 29 september jl. haar praktijken aanpassen.

Google Shopping aanpassingen

Inmiddels heeft Google haar dienst aangepast om andere prijsvergelijkers een eerlijke(re?) kans te bieden. Andere prijsvergelijkers kunnen via een veiling bieden op een prominente plaats in Google. Wie echter op zoek gaat naar bijvoorbeeld een Miele-wasmachine, ziet dan ook snel dat alle opties via Google Shopping in het overzicht terecht zijn gekomen.

Afgelopen week is het duidelijk geworden dat Google Shopping afgesplitst wordt van Google om zo eerlijk mogelijk mee te kunnen bieden op deze plekken. Het wordt echter verwacht dat de Europese Unie niet zomaar genoegen neemt met het afsplitsen van Google Shopping als eerlijke oplossing. Google Shopping zal namelijk nog wel onderdeel van Alphabet (het moederbedrijf van Google) blijven, ondanks dat de advertentiekosten vanuit eigen inkomsten betaald zullen moeten worden. Google stelt zelf dat op deze wijze de advertentieplaatsen eerlijker verdeeld zullen worden.

Google Shopping Screenshot van Google Shopping-resultaten - rechts

Is dit dan wel eerlijke concurrentie?

In eerste instantie ziet het ernaar uit dat er niks veranderd is. Prijsvergelijkers krijgen immers wel de kans om mee te bieden naar een plaats, maar doen dit niet omdat zij ontevreden zijn over de aangebrachte veranderingen. Zo ziet prijsvergelijker Beslist.nl Google Shopping het liefst volledig van de markt verdwijnen, waardoor andere prijsvergelijkers weer een grotere rol zullen gaan spelen voor webshops en consumenten. In het huidige systeem is Google een concurrent van de prijsvergelijkers en krijgen zij de keuze om een klant te worden bij hun concurrent.

Het is nog maar de vraag of de Europese Commissie dit een geschikte oplossing vindt. Hoewel het nieuwe systeem van Google Shopping voor de prijsvergelijkers niet beduidend beter uitpakt, zal het voor de Europese Commissie een belangrijke rol spelen of deze oplossing een negatieve invloed heeft op consumenten.

Consumenten belichten namelijk ook de andere kant van het verhaal: Google Shopping is handig en biedt meer voordelen dan andere prijsvergelijkers. Het verdwijnen van Google Shopping zou juist negatief uitpakken voor de consumenten. Andere prijsvergelijkers zouden er namelijk voor zorgen dat consumenten op omslachtige wijze bij de webshops komen, daar waar Google Shopping haar resultaten juist snel en op overzichtelijke wijze tentoonstelt.

Ondanks de recente stroomversnelling in deze strijd, kan het nog jaren duren voor er duidelijkheid/gelijkheid komt voor webshops, prijsvergelijkers en consumenten, nu de kwestie in handen is van het Europese Hof van Justitie.

Zeker weten dat u voldoet aan alle relevante webwinkel-regelgeving?

Webwinkels hebben te maken met speciale juridische eisen. Zo schrijft de wet voor dat u zich moet identificeren, dat uw algemene voorwaarden op een specifieke manier moeten worden aangeboden en dat u in een privacyverklaring moet toelichten wat u doet met persoonlijke informatie.

> Aanvragen van webshop scan of maak zélf juridische webwinkel documenten met onze generatoren op JuriDox