Home / Nieuws & Blogs / Helaas… het doek valt voor het Nationaal Cyber Security Centrum

Helaas… het doek valt voor het Nationaal Cyber Security Centrum

| 25 oktober 2022

Eerder deze maand werd bekend dat het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) op termijn helaas ophoudt te bestaan, maar niet getreurd: aan een opvolgende organisatie wordt gewerkt in de vorm van het nationaal Cyber Security Incident Response Team (CSIRT). Om het CSIRT vorm te geven zullen het NCSC, het Digital Trust Center (DTC) en het Cyber Security Incident Response Team voor digitale dienstverleners (CSIRT-DSP) samengevoegd worden tot één organisatie. Het is echter nog niet zo ver. Dit proces van samenvoeging zal de komende jaren gaan plaatsvinden.

Bovenstaande volgt uit de nieuwe Nederlandse Cybersecuritystrategie 2022-2028, welke eerder deze maand samen met het Actieplan Nederlandse Cybersecuritystrategie 2022-2028 gepubliceerd werd.

Het kabinet heeft een zeer ambitieuze agenda geformuleerd voor de komende jaren om de digitale weerbaarheid te vergroten. Deze weerbaarheid is van groot belang gezien de toenemende afhankelijkheid van digitale producten en verbindingen.

De Cybersecuritystrategie is opgebouwd rondom vier pijlers:

Pijler I: Digitale weerbaarheid van de overheid, bedrijven en maatschappelijke organisatie
Pijler II: Veilige en innovatieve digitale producten en diensten
Pijler III: Tegengaan van digitale dreigingen van staten en criminelen
Pijler IV: Cybersecurity-arbeidsmarkt, onderwijs en digitale weerbaarheid van burgers

De vier pijlers kennen onderliggende doelen waarvoor een omvangrijk actieplan is opgesteld. Zo zullen wij de komende jaren, onder meer, gaan zien dat:

  • het NCSC, DTC en CSIRT-DSP worden samengevoegd tot één nationale cybersecurity autoriteit;
  • er meer publiek-private samenwerking zal ontstaan voor informatie- en kennisdeling;
  • er een Computer Emergency Response Team opgericht wordt voor het primair en voortgezet onderwijs;
  • er één set aan (vrijwillige) basismaatregelen door de overheid wordt opgesteld voor bepaalde organisaties;
  • er mogelijk een zorgplicht wordt geïntroduceerd voor fabrikanten en leveranciers van ICT-producten, diensten en processen op basis van de European Cyber Resilience Act;
  • er meer voorlichtingscampagnes georganiseerd zullen worden gericht op de cybersecurity basismaatregelen; en
  • er initiatieven zullen zijn om te voldoen aan de toenemende vraag naar cybersecurity-experts.

Het ziet er naar uit dat er de komende jaren zeker veel aandacht besteed gaat worden aan meer digitale veiligheid en betrouwbaarheid. De doelen en actiepunten die geformuleerd zijn in het kader van de nieuwe Cybersecuritystrategie zullen komende jaren dan hopelijk ook hun bijdrage leveren aan een veilige en betrouwbare economie, democratie en samenleving.

Meer weten over security? Lees verder: