Home / Nieuws & Blogs / Het auteursrecht van een aap?

Het auteursrecht van een aap?

8 augustus 2014

Het wordt breed uitgemeten in diverse media: Wikimedia weigert de prachtige selfies van een zwarte kuifmakaak van haar website te verwijderen, een eis van fotograaf David Slater.

Wat is het verhaal?

David Slater was in Sulawesi om mooie wildlife plaatjes te schieten toen hij zijn camera een tijdje alleen liet. Al gauw kwam een groep Kuifmakaken op de camera af. Een van hen, een vrouwtje,slaagde er op de een of andere manier in om de camera aan de praat te krijgen en nam honderden foto’s.Met een paar prachtige exemplaren als resultaat.

Wikimedia Commons heeft de foto’s vervolgens opgenomen in haar rechtenvrije fotodatabase, waardoor ze door een ieder gratis te publiceren zijn. En hier is de fotograaf natuurlijk niet zo blij mee.

Wat zegt de wet?

De Auteurswet zegt het volgende:

Art.1 Aw: “Het auteursrecht is het uitsluitend recht van den maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst, of van diens rechtverkrijgenden, om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen, behoudens de beperkingen, bij de wet gesteld.”

De maker van een werk heeft dus het auteursrecht op het werk. En de aap heeft de foto overduidelijk gemaakt, het is immers een selfie. Berust het auteursrecht dan nu ook bij de aap?

Helaas niet. De aap is dan wel de maker van de selfie, maar jeetje, het is een aap. En dieren vallen in het recht nu eenmaal in de categorie roerende zaken, oftewel goederen (ja, sorry).En dat maakt dat de aap geen auteursrecht kan hebben op de dingen die hij maakt.

Art. 6 Aw had mijn inziens nog een uitkomst kunnen zijn voor de fotograaf om toch zelf het auteursrecht op de foto’s te krijgen:

“Indien een werk is tot stand gebracht naar het ontwerp van een ander en onder diens leiding en toezicht, wordt deze als de maker van dat werk aangemerkt.”

In dit geval hebben de apen echter zelf het initiatief genomen om de foto’s te nemen, het gebeurde min of meer per ongeluk. Er is dan ook geen sprake geweest van enige leiding en toezicht door de fotograaf.