Home / Nieuws & Blogs / Het zelden verwijderen van data, een gevolg van Big Data?

Het zelden verwijderen van data, een gevolg van Big Data?

| 2 juli 2014

Het fenomeen Big Data brengt vele discussies met zich mee. Is er nou sprake van een hype, of is Big Data echt de toekomst? Ondanks dat de meningen hierover verschillen wordt Big Data wel degelijk actief toegepast door veel instanties. Door data te hergebruiken en aan elkaar te koppelen kunnen kruisverbanden gelegd worden. Aan de hand van deze kruisverbanden kunnen weer nieuwe trends en correlaties ontdekt worden, wat in sommige gevallen zelfs financieel voordeel kan opleveren. Dagelijks wordt er ontelbaar veel (digitale) data gecreëerd. Doordat ál deze data bruikbaar kán zijn voor Big Data brengt dit ook een ander gevolg met zich mee: er wordt nog maar zelden data verwijderd. Over dit onderwerp heb ik een stuk geschreven voor een website van Hewlett-Packard. De hele tekst kun je hier lezen.