Home / Nieuws & Blogs / Hoe hygiënisch is het herroepingsrecht?

Hoe hygiënisch is het herroepingsrecht?

| 4 november 2013

Geregeld valt te lezen op een klantenservicepagina van een webwinkel dat bepaalde artikel wegens hygiënische redenen uitgesloten worden van het herroepingsrecht. Dat wil zeggen dat deze artikelen niet binnen zeven werkdagen geretourneerd mogen worden omdat de winkelier deze artikelen niet meer kan verkopen nadat ze eenmaal geopend zijn. Mag dit?

Als halverwege volgend jaar de href="https://webwinkelrecht.nl/wetgeving/verandering-door-nieuwe-europese-richtlijn-consumentenrechten-1/">nieuwe wetgeving van kracht wordt kan het antwoord gemakkelijk gegeven worden. Ja dit mag. In de nieuwe wet is opgenomen dat zaken uitgezonderd mogen worden van het herroepingsrecht indien dit nodig is vanwege hygiënische redenen of gezondheidsbescherming. Als een potje pillen verzegeld is vervalt het herroepingsrecht na verbreking van deze zegel.

Maar zover is het nog niet. Uit de memorie van toelichting bij de nieuwe wet kan opgemaakt worden dat producten nu nog niet uitgesloten kunnen worden vanwege hygiënische redenen:

Subonderdeel 3 is nieuw en komt tegemoet aan de in de praktijk levende wens om ondergoed en andere persoonlijke kledingstukken op afstand te kunnen aanbieden, zonder dat het risico bestaat dat deze producten na retournering waardeloos worden of slechts met hoge kosten opnieuw kunnen worden aangeboden.

Het is een wens uit de praktijk, maar momenteel kunnen dergelijke artikelen nog niet uitgesloten worden. Dat klopt. Er is in de wet geen expliciete uitzondering opgenomen die benoemt dat artikelen om hygiënische redenen uitgesloten kunnen worden. Geen expliciete, maar wel een impliciete uitzondering?

Artikelen die duidelijk persoonlijk van aard zijn, zijn uitgesloten van het herroepingsrecht. Maar wat is dan persoonlijk van aard, valt “hygiëne” daar ook onder? Een product dat na retournering waarde voor de verkoper verliest is persoonlijk van aard. Heel veel duidelijker is dit niet. De noodzaak om dit te verduidelijken is er ook niet meer, aangezien een uitzondering in de nieuwe wet expliciet hygiëne als reden noemt.

Toch kan het wel een aanzet voor discussie zijn. Alleen het feit al dat in-ear oordopjes of bijvoorbeeld erotische artikelen gebruikt kunnen zijn zou voor een verkoper reden kunnen zijn om de retourzending van deze artikelen te weigeren indien de verpakking geopend is. Als consument zou je daarentegen kunnen stellen dat je de oordopjes gewoon terug moet kunnen sturen omdat je ze gepast hebt maar ze toch niet zo lekker zitten.

Voor mij zou het idee dat ik gebruikte oordopjes zou kunnen krijgen al genoeg zijn om ze niet online te kopen. Natuurlijk, ik weet het, dan moet de ondernemer de uitgeprobeerde oordopjes maar niet verkopen en moet hij zijn verlies nemen op die paar oordopjes die uit de verpakking gehaald zijn en geretourneerd worden. Toch denk ik dat het in de praktijk niet zo werkt. Geen enkele ondernemer zet zijn handelswaar graag bij het grofvuil.

Daarom is het goed dat er een nieuwe bepaling toegevoegd gaat worden en de meeste onduidelijkheid over een half jaar weggenomen gaat worden.