Home / Nieuws & Blogs / Hoe kan u effectief optreden tegen (ongewenste) domeinnamen?

Hoe kan u effectief optreden tegen (ongewenste) domeinnamen?

| 23 september 2021

Steeds vaker is er behoefte aan optreden tegen (registraties van) domeinnamen. Dat kan bijvoorbeeld gaan om merkinbreuk wegens overeenstemming met een geregistreerd merk waarbij een domeinnaam ook gebruikt wordt voor phishing. De Domeinbewakingsservice (DBS) van SIDN biedt organisaties de mogelijkheid om op de hoogte te worden gebracht van (nieuwe) domeinnamen die overeenstemmen met een merk. Aanvullend wordt er nu ook juridisch opvolging aangeboden door ICTRecht.

Wat is een domeinnaamgeschil?

Een “domeinnaamgeschil” is eigenlijk een verzamelbegrip voor verschillende situaties, zowel qua aard, qua belang als qua type procedure. Het kan bijvoorbeeld gaan om een houder die (per ongeluk of expres) een domeinnaam heeft geregistreerd die sterk overeenkomt met een geregistreerd merk. De domeinnaam kan gebruikt worden voor een website, maar dat hoeft niet. De website kan een onschuldige pagina zijn, maar het kan ook gaan om een affiliate waar wordt doorgelinkt naar een andere website. Daarnaast worden domeinnamen ook gebruikt voor echte oplichting zoals spoofing of phishing.

Een ander voorbeeld dat tegenwoordig vaak voorkomt is typosquatting. Er wordt dan een domeinnaam geregistreerd die net iets afwijkt van een bekende domeinnaam in de hoop dat iemand per ongeluk een typefout maakt en daarop terechtkomt. U wordt dan vaak doorgelinkt naar een website die hieraan geld verdient (bijvoorbeeld aan advertenties). In dit soort gevallen wilt u als merkhouder het liefst dat de domeinnaam ook wordt overgedragen. Alleen zo kan u voorkomen dat deze domeinnaam in de toekomst niet door een ander geregistreerd kan worden. Maar of dat kan is onder andere afhankelijk van het topleveldomein (extensie, zoals .nl of .org).

Verschillende situaties

Die verschillende situaties kennen ook verschillende belangen. In het ene geval is de inzet van een domeinnaamgeschil het vorderen om te stoppen met het gebruik van de domeinnaam; in het andere geval het offline halen van de website of het daadwerkelijk opeisen van de domeinnaam. Tot slot hoort bij er bij elke situatie een verschillende procedure: buitengerechtelijk, gerechtelijk of alternatieve geschilbeslechting zoals een WIPO-procedure.

Aanpak op maat

Het is belangrijk om te weten welke aanpak het beste past bij een situatie. Als bijvoorbeeld de ongewenste domeinnaam is geregistreerd door een ‘legitieme partij’, dan is het vaak mogelijk om direct die houder te sommeren om te stoppen met het gebruik van die domeinnaam. Werkt die houder niet mee? Dan kan dit bij WIPO of de rechter worden afgedwongen. Bij phishing is het daarentegen vaak lastig om de domeinnaamhouders te vinden, zijn ze niet bereid om mee te werken en is het noodzakelijk dat de domeinnaam en website direct offline gaan. Vandaar dat in die gevallen beter een derde partij, zoals de hostingprovider, kan worden aangeschreven om de website offline te halen.

Snelheid is belangrijk

Als u wilt dat een domeinnaam (snel) offline gaat, is het ten eerste belangrijk dat de juiste juridische argumenten worden aangedragen. Een hostingprovider zal pas iets offline halen als u kan aantonen dat de website onmiskenbaar onrechtmatig is. Onderbouwt u dit niet goed, dan zal de hoster niet meewerken. De hostingprovider heeft immers ook een (contractuele) verplichting naar de houder (klant) om de website of domeinnaam juist online te houden (daar betaalt de houder immers voor). Dat een hoster in Rusland zit, hoeft hierbij niet uit te maken. Belangrijkste is dat de eis juridisch goed wordt onderbouwd.

Extensie bepaald proces

Het topleveldomein bepaalt de toepasselijke regels bij een domeinnaamgeschil. Met het grote arsenaal aan topleveldomeinen, komt ook een flink aantal geschillenregelingen. Zo kan het zijn dat u voor een .cm-domein bij de relevante instanties in Kameroen moet aankloppen, en dat u voor een .org-domein naar WIPO moet stappen. En het aantal topleveldomeinen blijft maar uitbreiden! Domeinnaamgeschillen kunnen in de meeste gevallen zonder tussenkomst van de rechter worden opgelost op een kostenefficiënte en snelle manier.

Samenwerking tussen SIDN en ICTRecht

Optreden tegen domeinnamen vereist dus specialistische kennis en ervaring. SIDN heeft in samenwerking met ICTRecht de mogelijkheid voor juridische opvolging toegevoegd aan de Domeinnaambewakingsservice (DBS). Via deze optionele module kunnen klanten van DBS juridisch advies inwinnen als hun merknaam wordt misbruikt in een (malafide) domeinnaam. Ook kunnen eventuele vervolgstappen en procedures gestart worden om de betreffende domeinnaam over te nemen of offline te laten halen. Inmiddels zijn we bezig met de onboarding van de eerste klanten die gebruik gaan maken van de juridische opvolging.