Home / Nieuws & Blogs / Hoezo is dit document de 'entire agreement between the parties'?

Hoezo is dit document de 'entire agreement between the parties'?

| 24 april 2015

Vrijdag contractdag: wat staan er toch een rare clausules in veel ICT-contracten. Bij het schrijven van ons Handboek ICT-contracten kwamen we er heel wat tegen, en in deze vrijdagmiddagreeks bespreken we de meest in het oog springende. Vandaag: wat is de bedoeling van een entire agreement clausule en hoe pakt dat in Nederland uit?

This agreement contains the entire understanding of the parties hereto with respect to the transactions and matters contemplated hereby, from and after the effective date, and supersedes all previous agreements between the parties concerning the same.

Met een entire agreement-clausule wordt beoogd uitleg of aanvulling van het contract door eerdere documenten, zoals een memorandum of understanding (MOU) of een reclamefolder, te voorkomen. Dit is een typisch Amerikaansrechtelijke clausule die in Nederlandstalige overeenkomsten zelden voorkomt, vandaar de Engelse voorbeeldtekst.

De clausule wordt vaak zonder nadenken in het contract geplakt, maar op zijn minst zal men moeten nagaan of er echt geen andere documenten zijn die relevant zijn bij het contract, zoals een eerder gesloten geheimhoudingsovereenkomst die nog steeds van kracht moet blijven of een service level agreement die een nadere invulling geeft aan de plichten van de leverancier.

Naar Amerikaans recht is dit een verstandige keuze wanneer vele documenten vooraf gegaan zijn aan het contract dat nu voorligt. Naar Nederlands recht heeft de clausule minder waarde. De Hoge Raad bepaalde in het Lundiform/Mexx arrest (2013) dat een dergelijke clausule niet zonder meer in de weg staat aan het toekennen van betekenis aan “verklaringen die zijn afgelegd dan wel gedragingen die zijn verricht, in het stadium voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst.”

De clausule kan wel een “een relevante omstandigheid zijn bij de uitleg van een overeenkomst waarvan deze clausule deel uitmaakt”. De Haviltex-norm blijft dus prevaleren. (Dit biedt een nuancering op de eerdere leer uit Meyer/Pontmeyer en Derksen/Homburg waarbij dergelijke teksten in beginsel doorslaggevend verklaard werden bij professionele contracten.)

handboek-ict-contracten-3d-75pxKoop het Handboek ICT contracten!
Meer lezen over deze en andere, wél nuttige contractsclausules? Bestel dan nu het Handboek ICT-contracten. In een kleine 300 pagina's worden meer dan 30 ICT-contracten en meer dan 50 verschillende contractsclausules in detail besproken. Inclusief voorbeeldteksten, alternatieven en analyse.