Home / Nieuws & Blogs / Mag ik gekochte software doorverkopen aan anderen?

Mag ik gekochte software doorverkopen aan anderen?

| 4 juli 2012

Op die vraag is sinds gisteren een helder antwoord gekomen van het Europese Hof van Justitie: Ja dat mag.

De zaak speelde zich af tussen softwareleverancier Oracle en het Duitse UsedSoft, handelaar in tweedehands software. Oracle wilde voorkomen dat UsedSoft licenties op haar software zou doorverkopen aan anderen. De licenties zouden immers “niet-overdraagbaar” zijn.  Oracle werd in het ongelijk gesteld: voor de licenties was een redelijke prijs betaald en ze waren niet in duur beperkt. Er was daarom sprake van een “verkoop”, waardoor de auteursrechten van Oracle “uitgeput” zijn. Dat betekent zoveel dat Oracle zich niet meer kon verzetten tegen die verkoop, op basis van haar auteursrechten.  Natuurlijk betekent dit niet dat UsedSoft de software nu zelf ook nog mag blijven gebruiken, nadat ze het heeft doorverkocht aan een ander: de kopie van de software moet onbruikbaar zijn gemaakt zodat er maar één rechtmatig verkrijger (gebruiker) van de software is. Let er overigens ook op dat het arrest zag op zowel downloadbare software als software op een drager (cd, dvd). Het arrest zag voorts enkel zag op verkoop en niet op verhuur of andere vormen van (tijdelijk) ter beschikking stelling van de software (zoals SaaS).

Dit arrest van het Europese Hof van Justitie zal veel effect hebben: softwareleveranciers zullen goed moeten letten op wat er in hun licentie staat: de bewoordingen “niet-overdraagbaar” en “eeuwigdurend” gebruiksrecht zullen niet altijd meer samen gaan in een licentieovereenkomst. Immers: is een licentie voor altijd verkocht, dan is er sprake van verkoop en is de licentie wél overdraagbaar. Mogelijk dat softwareleveranciers op andere wijze de ongewilde doorverkoop van softwarelicenties kunnen beperken.

Ook voor softwareafnemers zal het arrest de nodige effecten hebben. Misschien wordt het tijd om eens te kijken welke software nog bij je op de planken ligt, en of je deze software inderdaad hebt “gekocht”. Is dat zo, dan kan je de software doorverkopen – mits je maar jouw eigen kopieën verwijderd (dus inclusief back-ups, mocht dat al zijn toegestaan). Let er wel op dat je goede afspraken maakt over die verkoop!

Lees hier trouwens ook het interview op Webwereld met mij en mijn kantoorgenoot Arnoud Engelfriet.