Home / Nieuws & Blogs / Niet naleven informatieplichten: een dure zaak

Niet naleven informatieplichten: een dure zaak

| 2 juli 2012

Zeg eens eerlijk: heeft u op uw website duidelijk uw identiteit, vestigingsadres (geen postbus!), telefoonnummer, e-mailadres èn  KvK- en BTW-nummer staan? Dat dacht ik al.

Bij de meeste websites ontbreekt er wel iets van bovenstaande gegevens, en ik kan mij voorstellen dat u daar geen slapeloze nachten van heeft. Toch is het een belangrijk onderdeel van uw informatieplicht jegens de consument en kan het ontbreken van deze gegevens voor een aanzienlijke boete zorgen.

Een recente uitspraak van de rechtbank Rotterdam naar aanleiding van een boetebesluit van de Consumentenautoriteit laat dat duidelijk zien.

De boete was ook niet mals: de Consumentenautoriteit legde destijds (2010) onder meer een boete van € 1.190.000,- op. Deze werd later dan wel door de rechtbank verlaagd naar € 690.000,-, maar ook dat is natuurlijk geen kleingeld.

Wat was er nu zo erg dat de rechter tot een dergelijke boete deed besluiten?

Het ging in dit geval om een aanbieder van SMS-diensten. Deze was op verschillende wijzen tekort geschoten in de naleving van de wettelijke (art.7:46c BW) informatieplichten jegens consumenten.

Zo had hij niet voldaan aan de in de hierboven al genoemde vereiste vermeldingen op de website.

Daarnaast was de rechter echter van oordeel dat het bedrijf misleidend heeft gehandeld door op de website essentiële informatie over onder meer de voornaamste kenmerken van zijn product  en de prijs van het aan- en afmelden voor het SMS abonnement te verstrekken.

Tot slot bood het bedrijf  een bepaalde game als ‘gratis’ aan, terwijl er wel degelijk een bedrag werd afgeschreven van het beltegoed van de klant.

Allemaal niet netjes dus, en een boete is mijns inziens ook op zijn plaats.

Toch vind ik vooral de boete interessant vanwege het niet voldoen aan art.7:46c BW. De achterliggende gedacht van dit artikel is namelijk dat de consument de webwinkelier aan zijn jasje moet kunnen trekken indien hij niet of niet juist levert, of geen geld (en eventuele verzendkosten van de heenzending!) terugstort nadat de consument een product heeft geretourneerd.

Transparantie is een belangrijk aspect in de Wet koop op afstand, met als voornaamste doel het beschermen van de consument.

Goed om te weten dat zowel de Consumentenautoriteit als de rechter er bij het niet voldoen aan deze ogenschijnlijk onbenullige vereisten ook consequenties aan verbindt. U weet wat u te doen staat.