Home / Nieuws & Blogs / Nieuwe regels voor de reisbranche (1): richtlijn pakketreizen en gekoppelde reisarrangementen

Nieuwe regels voor de reisbranche (1): richtlijn pakketreizen en gekoppelde reisarrangementen

| 5 november 2018

De oude regels met betrekking tot pakketreizen stammen uit de jaren ’90. In die tijd ging men naar het reisbureau om een vakantie te boeken. Er werd in brochures gebladerd en uiteindelijk koos men een vakantie. Maar, tegenwoordig willen we graag onze reis zelf samenstellen en boeken we massaal online. De oude regels sluiten dan ook niet meer aan op de huidige manier van vakanties boeken. De nieuwe richtlijn bevat (ook deels oude) verplichtingen voor handelaren en rechten voor reizigers. Bovendien gelden de nieuwe regels niet alleen voor pakketreizen, maar ook voor ‘gekoppelde reisarrangementen’.

In dit eerste deel van deze blogserie over de nieuwe regelgeving voor de reisbranche bespreken we de achtergrond en het toepassingsgebied van de nieuwe richtlijn. De volgende blogs zullen nog verschijnen:

Verschuiving in de manieren van boeken

Er heeft een verschuiving plaatsgevonden van offline naar online vakanties boeken. Daarnaast stellen we tegenwoordig zelf onze reis samen door op de ene website een vliegticket te boeken, waarna we via een andere website een hotelkamer reserveren. Veel vakanties vallen daardoor niet meer onder de definitie ‘pakketreis’ uit de oude richtlijn. Daarom was het tijd voor nieuwe regels. Het begrip ‘pakketreis’ moest uitgebreid worden en er moest ingespeeld worden op het online boeken. De nieuwe regels zijn van toepassing op reisovereenkomsten die vanaf 1 juli 2018 zijn gesloten.

Wanneer zijn de nieuwe regels van toepassing?

De richtlijn maakt onderscheid tussen twee soorten reizen; pakketreis en gekoppeld reisarrangement. Bij beide reizen zijn een reiziger en één of meerdere handelaren betrokken bij de overeenkomst(en). De regels gelden zowel als de reis is geboekt door een zakelijke reiziger als door een consument. Daarnaast moet de reis bestaan uit tenminste twee verschillende soorten reisdiensten.

Wil er sprake zijn van een pakketreis of gekoppeld reisarrangement, dan moeten er tenminste twee verschillende reisdiensten worden afgenomen. Onder reisdienst wordt het volgende verstaan:

  • personenvervoer;
  • accommodatie;
  • verhuur van motorvoertuigen; en
  • andere toeristische diensten.

Wanneer is sprake van een pakketreis?

Bij een pakketreis moet het gaan om een combinatie van tenminste twee verschillende reisdiensten voor dezelfde vakantie. Pakketreizen kunnen worden onderverdeeld in twee categorieën:

Eén overeenkomst

Een combinatie van minstens twee soorten reisdiensten wordt door één handelaar aangeboden. Denk aan een all-inclusive vakantie waarbij de vlucht, accommodatie en maaltijden zijn inbegrepen. Het is ook mogelijk dat een reiziger zelf een pakket samenstelt door tenminste twee verschillende reisdiensten uit te kiezen. Dit wordt ook wel dynamic packaging genoemd. Een voorbeeld hiervan is dat een reiziger tijdens het boekingsproces zowel een vliegticket als hotelkamer boekt bij dezelfde handelaar.

Afzonderlijke overeenkomsten

Hiervan is sprake wanneer de reisdiensten worden afgenomen bij verschillende reisdienstverleners, maar er toch een aanknopingspunt is waardoor één handelaar als organisator moet worden beschouwd. Een aanknopingspunt is bijvoorbeeld wanneer de reis geboekt wordt via een tussen de handelaren verbonden online boekingsprocedure. Een reiziger boekt eerst een vliegticket bij handelaar A, en via het interne systeem worden vervolgens de naam, betalingsgegevens en het e-mailadres van de reiziger door handelaar A doorgegeven aan handelaar B waar de reiziger vervolgens een andere reisdienst afneemt, zoals een hotelkamer. Deze tweede overeenkomst moet wel binnen 24 uur nadat de boekingsbevestiging van de eerste reisdienst is ontvangen, worden gesloten.

Wat is een gekoppeld reisarrangement?

Een gekoppeld reisarrangement bestaat uit tenminste twee soorten reisdiensten. De afzonderlijke overeenkomsten worden gesloten met verschillende reisdienstverleners. Het boeken van reisdiensten wordt door een handelaar gefaciliteerd, bijvoorbeeld door middel van een onderling verbonden boekingsprocedure. Op twee manieren kan een gekoppeld reisarrangement tot stand komen:

Apart selecteren en apart betalen

Op de website van een handelaar is het mogelijk om twee verschillende reisdiensten uit te kiezen en apart te betalen. Een voorbeeld hiervan is dat een reiziger gedurende hetzelfde bezoek aan een website twee verschillende reisdiensten (vliegticket en hotel) bij twee verschillende reisdienstverleners (luchtvaartmaatschappij en hoteleigenaar) boekt en deze ook apart betaalt.

Op gerichte wijze afneming van één aanvullende reisdienst faciliteren

Dit ziet op online handelaren die het afnemen van tenminste één aanvullende reisdienst bij een andere handelaar gericht faciliteren. De gegevens van de reiziger worden niet door de ene handelaar doorgegeven aan de andere handelaar. Gedacht kan worden aan de situatie waarin de reiziger eerst een vliegticket naar Barcelona boekt bij een luchtvaartmaatschappij. Vervolgens stuurt de luchtvaartmaatschappij de boekingsbevestiging per e-mail met daarin een concreet aanbod voor een hotelkamer in het centrum van Barcelona. En via een link die in het e-mailbericht is opgenomen, komt de reiziger op de website van de hotelaanbieder waar binnen 24 uur een reservering wordt gemaakt.

In deze eerste blog binnen deze serie is besproken wanneer de nieuwe regels voor de reisbranche van toepassing zijn en wat wordt verstaan onder een pakketreis en een gekoppeld reisarrangement. In deel 2 bespreken we de verplichtingen voor handelaren en komt aan bod op welke punten een pakketreis mag worden gewijzigd.