Home / Nieuws & Blogs / 'Nieuwe wet beschermt privacy niet'

'Nieuwe wet beschermt privacy niet'

| 12 oktober 2010

De nieuwe wet basisregistratie personen is niet streng genoeg om gemeenten ervan te weerhouden burgergegevens te delen met webwinkels, zo citeerde Webwereld mij vanochtend. Dit naar aanleiding van Kamervragen over het gebruik van gegevens uit de Gemeentelijke Basisadministratie door commerciële bedrijven, terwijl de GBA daar absoluut niet voor bedoeld is. Er komt een nieuwe wet over toegang tot het GBA, maar deze vermeldt net zo min als de oude expliciet dat bedrijven niet bij de GBA mogen, hoewel de minister in het antwoord op die Kamervragen expliciet meldde dat dit uitgesloten is omdat bedrijven geen "publieke taak" verrichten.

De Gemeentelijke Basisadministratie bevat gegevens zoals naam, adres, woonplaats, burgerlijke staat en geboortedatum van elke burger in Nederland. De GBA is in beginsel bedoeld voor overheidsinstanties, maar ook niet-overheidsinstantie kunnen soms gegevens uit de GBA opvragen. Wel moeten zij dan "werkzaamheden verrichten met een publiek of bijzonder maatschappelijk belang". De minister noemt als voorbeeld pensioenfondsen en zorgverzekeraars (voor zover zij binnen de Zorgverzekeringswet werken). Een bedrijf dat wil weten of een klant echt woont op het opgegeven adres, valt daar niet onder.

Hoewel ik begrijp dat winkels behoefte hebben aan controle in verband met fraudebestrijding, dienen er hiervoor wel duidelijke regels te zijn. Toegang tot het GBA kan immers makkelijk worden misbruikt door malafide winkeliers. Ik ben dan ook verheugd om te horen  dat Kamerlid Jeanine Hennis-Plasschaert in een reactie heeft aangegeven mijn opmerkingen zeker mee te nemen" tijdens de behandeling van de wet in de Tweede Kamer.

Het wetsvoorstel is opengesteld voor internetconsultatie.