Home / Nieuws & Blogs / Nieuwe wetgeving: Ook herroepen voor levering

Nieuwe wetgeving: Ook herroepen voor levering

| 8 april 2013

De nieuwe consumentenwet komt er aan en zorgt voor een groot aantal veranderingen voor met name webwinkeliers. Wij hebben hier al regelmatig over geschreven en een veel voorkomend onderwerp is het herroepingsrecht.

Een nieuw artikel in het Burgerlijk Wetboek zal art. 6:230q zijn. Dit artikel is overigens een onderdeel van een geheel nieuw te implementeren afdeling in het Burgerlijk Wetboek die de huidige Wet Koop op afstand volledig gaat vervangen.

Dit artikel geeft aan dat een aanbod van een consument altijd kan worden ingetrokken, ook als er nog geen overeenkomst is gesloten. Dit sluit aan bij de gedachte dat (conform overweging 40 van de Richtlijn) overeenkomsten altijd moeten kunnen worden herroepen (als er sprake is van een koop op afstand uiteraard), omdat hiervoor toch ook al het standaard herroepingsrecht geldt. Een gedaan aanbod is derhalve altijd te herroepen en dit wijkt af van onze standaard regel over aanbod en aanvaarding, waarbij de afspraken in beginsel bindend zijn.

Dit laatste wordt ook specifiek verankerd in art. 6:230o BW, het nieuwe herroepingsrecht artikel. De diverse ingangstermijnen heb ik in mijn vorige blog al omschreven, maar dat betrof de termijnen als de producten reeds zijn ontvangen. De bedoelde termijn van bijvoorbeeld 14 dagen na ontvangst door de consument is echter een maximum of beter gezegd een uiterlijke termijn. Dat betekent dat alles daarvoor binnen de herroepingstermijn valt.

Het is dus toegestaan om al voordat! producten verzonden zijn of ontvangen zijn de overeenkomst te herroepen (uiteraard wel volgens de herroepingsrecht spelregels). Overigens komt dit overeen met wat in het verleden al eens in de rechtspraak is bepaald, dus wat dit onderdeel betreft een goede zet om het in de wet te verankeren.