Home / Nieuws & Blogs / Online gokken #2: binnenkort toegestaan in Nederland

Online gokken #2: binnenkort toegestaan in Nederland

| 27 mei 2019

Op dit moment is het in Nederland alleen nog maar mogelijk om onder strikte voorwaarden online kansspelen aan te bieden. Maar, zoals in deel 1 van deze blogserie wordt besproken, komt daar binnenkort verandering in. In dit tweede deel bespreken we regels waar online kansspelaanbieders zich aan moeten gaan houden. Ook lichten we in het kort toe hoe het toezicht en de handhaving op online kansspelaanbieders zal worden vormgegeven.

Welke regels gelden er voor online kansspelaanbieders?

De online kansspelregelgeving heeft diverse doelen. Dit betreft onder andere het voorkomen van kansspelverslaving en het beschermen van de consument. Deze doelen hebben tot gevolg dat aanbieders van online kansspelen zich moeten houden aan verschillende regels.

Voorkomen van kansspelverslaving

Op aanbieders van online kansspelen rust een uitgebreide zorgplicht om kansspelverslaving zoveel mogelijk te voorkomen. Onder meer moeten zij de volgende maatregelen treffen:

Informatieplicht:

De aanbieder moet spelers informeren over de risico’s van deelname aan kansspelen, de wijze van verantwoord spelen en eventuele zorg. Deze informatie moet duidelijk zijn omschreven en op een makkelijk vindbare plek op de website staan.

Speelgedrag:

Voordat een speler kan deelnemen aan een online kansspel, moet een speler een spelersprofiel invullen. Aanbieders moeten een formulier ontwerpen waarin de speler kan aangeven hoe vaak en hoelang hij wil gokken, en wat de maximale storting en het tegoed op de spelersrekening mag zijn. Heeft een speler geen spelersprofiel ingevuld, dan mag een aanbieder die speler geen toegang geven tot het online kansspel.

Centraal Register Uitsluiting Kansspelen:

Online kansspelaanbieders moeten zijn aangesloten bij het Centraal Register Uitsluiting Kansspelen. Hierin worden spelers geregistreerd die tijdelijk (minstens zes maanden) niet mogen deelnemen aan een online kansspel.

Verslavingsfonds:

Aanbieders zijn verplicht om jaarlijks een financiële bijdrage te leveren aan het verslavingsfonds. Vanuit dit fonds worden spelers geholpen die gokverslaafd dreigen te worden of zelfs al gokverslaafd zijn. Het percentage, dat over het bruto spelresultaat moet worden afgedragen, wordt jaarlijks vastgesteld door de overheid.

Consumentenbescherming

Een ander uitgangspunt van de nieuwe regels is dat aanbieders consumenten moeten beschermen tegen hun eigen speelgedrag. Aanbieders moeten op de volgende zaken letten:

Voorkomen deelname minderjarigen:

Minderjarigen mogen niet online gokken. Om te voorkomen dat minderjarigen zich voordoen als meerderjarigen worden eisen gesteld aan de identificatie van de speler. Denk aan het overleggen van een kopie van het identiteitsbewijs en een verificatiebetaling vanaf de betaalrekening van de speler. Of deze verificatiewijze waterdicht is valt te betwijfelen.

Spelerstegoed:

De consument moet erop kunnen vertrouwen dat hij altijd bij zijn geld kan dat op de speelrekening staat. Daarom moeten aanbieders alle spelerstegoeden afscheiden van het eigen vermogen. Hiervoor kan een stichting derdengelden worden opgericht.

Reclame- en wervingsactiviteiten:

Reclameactiviteiten mogen niet aanzetten tot deelname aan een online kansspel. Wanneer een speler net geld heeft verloren, mag bijvoorbeeld niet in een reclame-uiting naar voren komen dat een speler een bonus ontvangt wanneer er verder wordt gespeeld.

Toezicht en handhaving

In de gewijzigde Wet op de kansspelen (Wok), zijn enkele bevoegdheden voor de toezichthouder, de Kansspelautoriteit, opgenomen. Zo mag de Kansspelautoriteit anoniem deelnemen aan een online kansspel, met als doel de identiteit van illegale kansspelaanbieders te achterhalen. Daarnaast mag de Kansspelautoriteit partijen die online gokken bevorderen, aanspreken om daarmee te stoppen. En een ander punt is dat in de gewijzigde Wok een wettelijke basis is voor internationale samenwerking tussen de Nederlandse toezichthouder en buitenlandse toezichthouders. Het is nog even afwachten hoe dit in praktijk zal uitpakken.