Home / Nieuws & Blogs / Persbericht: SIDN en ICTRecht bieden juridische ondersteuning bij misbruik domeinnaam

Persbericht: SIDN en ICTRecht bieden juridische ondersteuning bij misbruik domeinnaam

22 februari 2021

ICTRecht heeft in samenwerking met SIDN de mogelijkheid voor juridische opvolging toegevoegd aan de Domeinnaambewakingsservice (DBS). Via deze optionele module kunnen klanten van DBS juridisch advies inwinnen als hun merknaam wordt misbruikt in een (malafide) domeinnaam. Ook kunnen eventuele vervolgstappen en procedures gestart worden om de betreffende domeinnaam over te nemen of offline te laten halen.

Phishing en CEO-fraude

DBS is een monitoringservice die online typosquatting en merkinbreuk opspoort. Zo worden er regelmatig domeinnamen geregistreerd die de naam van een bekende organisatie of merk bevatten. Of er wordt een onopvallende typo gebruikt, bijvoorbeeld door de letter ‘o‘ te vervangen door een nul. Met deze domeinnaam doet men zich vervolgens voor als de organisatie via verzonden e-mails, in sommige gevallen wordt daarvoor zelfs de officiële website gekopieerd.

Dit misbruik schaadt de betrouwbaarheid van merken en is vaak het begin van een gerichte phishingaanval, waarbij criminelen (persoons)gegevens ontvreemden via een valse website. Ook bij CEO-fraude wordt vaak van deze tactiek gebruikgemaakt. Hierbij geven criminelen zich met behulp van malafide mails vanaf een gespoofd mailadres uit als CEO van een bedrijf, om zo medewerkers te bewegen grote bedragen over te maken.

De Domeinnaambewakingservice meldt klanten geregistreerde .nl-domeinnamen die sterk overeenkomen met hun merknaam, nog voordat ze online komen. Domeinnamen van andere toplevels zoals .com en .org ontvangen klanten binnen 24 uur nadat ze live staan. Momenteel maken bijna 300 grote Nederlandse organisaties gebruik van de Domeinnaambewakingsservice.

Groeiende vraag klanten

Met de toevoeging van de mogelijkheid tot juridische opvolging komt SIDN tegemoet aan een groeiende vraag onder gebruikers. Pim Pastoors, productmanager DBS bij SIDN, licht toe: “We kregen steeds vaker de vraag van klanten wat ze moesten doen als hun merknaam misbruikt werd in een domeinnaam. Vanwege onze onafhankelijke positie konden we daar zelf nooit inhoudelijk op ingaan. We konden alleen adviseren om externe hulp in te schakelen. Dankzij de samenwerking met ICTRecht kunnen we beter voorzien in deze behoefte en klanten direct doorverwijzen naar een geschikte partij. Het advies dat ICTRecht aan de klant geeft, krijgen wij overigens niet te zien.”

SIDN heeft voor een samenwerking met ICTRecht gekozen omdat dit adviesbureau veel ervaring heeft met domeinnaamgeschillen. Raoul van de Laak, juridisch adviseur en partnermanager bij ICTRecht: “Juridisch advies op het gebied van ICT, internet en privacy, waar domeinnamen bij horen, is erg specialistisch. Bij ICTRecht worden juristen specifiek geselecteerd op hun affiniteit met technologie, en daardoor begrijpen wij waar het om draait.”

Gespecialiseerde kennis

Van de Laak merkt dat domeinnaammisbruik de laatste jaren toeneemt: “Vooral de gevallen waarbij domeinnamen worden ingezet voor bijvoorbeeld phishing of oplichting komen steeds vaker voor. Het soort bedrijven dat hiermee te maken krijgt, is zeer uiteenlopend. Om adequaat op te treden tegen malafide domeinnamen heb je specialistische kennis nodig en moet er snel gehandeld kunnen worden. Zelfs de juridische afdelingen van grote organisaties ontberen vaak die kennis of tijd. Daarom is het zinvol om hierbij externe hulp in te roepen.”

Bovendien speelt bij domeinnaamgeschillen vaak een zakelijke afweging een rol. Wil de organisatie een domeinnaam offline halen of alleen een waarschuwing geven? Van de Laak: “Juist bij dat soort vragen is het belangrijk om te kunnen overleggen met een partij die goed kan inschatten of bepaalde juridische stappen kans van slagen hebben.”

De module Juridische opvolging is per direct beschikbaar. Lees meer.