Home / Nieuws & Blogs / Programmeur niet in loondienst? Let op!

Programmeur niet in loondienst? Let op!

| 22 december 2015

Tegenwoordig zijn veel programmeurs niet in loondienst, zij werken als freelancers. Op grond van een wetswijziging is het auteurscontractenrecht veranderd (lees hier meer). Het doel van de wijziging is meer “macht” te geven aan de maker zolang de maker een natuurlijke persoon is. Ook de freelancende programmeur krijgt die extra macht. Nu is de vraag, wat zijn de gevolgen daarvan voor de opdrachtgever. Waar moet hij op letten?

Ten eerste moet de opdrachtgever uitzoeken wie daadwerkelijk de software schrijft. Is het iemand die niet in dienst is bij een B.V. of bij een andere werkgever? Dat kan ook het geval zijn als de freelancer (natuurlijke persoon) wordt ingehuurd door het bedrijf dat u inhuurt om de software te ontwikkelen. Dan gelden de volgende twee regels bij exclusieve licenties (gebruiksrecht):

  1. Een exclusieve licentie moet nu, net als overdracht, per akte (schriftelijk en met een handtekening eronder). Het mag een onderhandse akte zijn, je hoeft dus niet naar de notaris.
  2. De bevoegdheden van de verkrijger van de exclusieve licentie (hier zou dat de opdrachtgever zijn) moeten worden beschreven in de akte.

En de volgende twee regels bij overdracht:

  1. Wordt de software aan u overgedragen? Dan geldt de bestseller-regel. Dit houdt in dat als het een onverwacht succes wordt, er achteraf mogelijk een extra vergoeding moet worden afgedragen aan de freelancer.
  2. Naast de bestseller-regel geldt dan ook dat als er nieuwe exploitatievormen ontstaan van het auteursrechtelijk beschermde werk (in geval van software de broncode en de “look and feel”), dat daar opnieuw een vergoeding voor gevraagd mag worden door de freelancer. Die vergoeding moet “billijk” zijn.

Kanttekening: De regels zijn nieuw, ze gelden sinds 1 juli 2015. De betekenis van de regels is dan ook nog niet helemaal uitgekristalliseerd. Bijvoorbeeld, wat is een exclusieve licentie? Is een licentie exclusief als deze de exclusieve rechten voor exploitatie in Nederland verleend, of enkel wanneer deze de exclusieve rechten voor exploitatie in heel de wereld verleend of juist wanneer deze de exclusieve rechten voor het gebruik van die software geven? Hier is nog geen duidelijkheid over.

 

Juridische generatoren

Met de juridische generatoren van ICTRecht op JuriDox.nl kunt u snel en tegen een gunstig tarief zelf al uw ICT-documenten en andere juridische documenten opstellen. Denk aan gebruikslicenties, geheimhoudingsovereenkomsten, overdrachtsakten auteursrecht, inhuurovereenkomsten en méér.