Home / Nieuws & Blogs / Vijf tips voor de grensoverschrijdende webwinkelier

Vijf tips voor de grensoverschrijdende webwinkelier

| 2 juli 2015

Net als in een echte winkel ziet de webwinkelier het liefst zo veel mogelijk klanten in zijn webwinkel. Een van de manieren om je klantenkring uit te breiden is door internationaal de markt op te gaan. Toch richten veel van de grote webwinkels zich nog uitsluitend op de Nederlandse markt. Slechts enkelen leveren aan onze directe buren Duitsland of België. Dat is zonde, aangezien de nieuwe Europese consumentenwet van afgelopen jaar niet alleen de consument meer bescherming gaf, maar ook meer eenheid heeft geprobeerd te brengen in de verschillende regels tussen lidstaten. Verklaring voor het niet uitrollen naar andere landen kan zijn dat er – ondanks de harmonisatiepogingen – alsnog de nodige verschillen bestaan. In deze blog vijf tips voor de webwinkelier die toch graag de sprong wil wagen.

  1. Taal

Eén van de eerste barrières die een webwinkelier zal treffen is taal. Het harmoniseren van taalvereisten is immers geen doel van de nieuwe Europese consumentenwet geweest. De webwinkelier zal zich er dan ook van bewust moeten zijn dat in veel landen de officiële taal tevens de taal is waarin alle belangrijke informatie (denk aan garantie, product- & prijsinformatie en het herroepingrecht) dient te worden gegeven. Zo dient in Denemarken alle belangrijke informatie in het Deens te worden gegeven. In Duitsland is er ook nog het verplichte ‘Impressum’. Dat is een aparte pagina met daarop alle belangrijke bedrijfsgegevens. Ook de juridisch vertegenwoordiger van uw bedrijf dient daar bij naam te worden vermeld. Met enkel het vertalen van de productcatalogus ben je er helaas dus nog niet. Neem deze vertaalkosten daarom ook mee in de begroting bij het opzetten van een webshop.

  1. Garantie

In Nederland geldt de wettelijke garantie. Dit betekent zoveel als dat het product of de dienst moet doen wat de consument daar in alle redelijkheid van mag verwachten. Afhankelijk van het soort product of dienst gelden er in Nederland dan ook verschillende garantietermijnen. Ook in de EU hanteert men verschillende garantietermijnen. In Denemarken is de wettelijke garantie twee jaar; niet alleen voor nieuwe producten, maar ook voor tweedehands producten. In België is de termijn minimaal 2 jaar, en voor tweedehandsproducten minimaal 1 jaar. In Zweden geldt voor alle nieuwe producten weer een langere garantietermijn van 3 jaar.

  1. Algemene voorwaarden

In Nederland dient de consument de algemene voorwaarden op een makkelijk vindbare plaats te kunnen raadplegen. Veelal gebeurt dat in de footer van een website, maar ook op de klantenservicepagina is gebruikelijk en geaccepteerd. In België wordt daarentegen geëist dat elke pagina een directe link naar de algemene voorwaarden bevat, bijvoorbeeld in de footer dus.

  1. Nieuwsbrieven

Klanten die aankopen hebben gedaan zie je graag terug. Een van de manieren om daar voor te zorgen is door klanten een nieuwsbrief te sturen. Ook op dit vlak bestaan er nog de nodige verschillen tussen lidstaten. Zo kennen we in Nederland het principe van soft opt-in. Middels een vooraf aangevinkte check box kun je bestaande klanten voor vergelijkbare producten of diensten een nieuwsbrief sturen, mits je deze klanten in iedere nieuwsbrief de mogelijkheid biedt om zich uit te schrijven. In Duitsland geldt echter weer het strengere principe van double opt-in. Dit brengt met zich mee dat wanneer een e-mailadres wordt opgegeven, allereerst een e-mail dient te worden verstuurd waarin de ontvanger zijn toestemming dient te bevestigen.

  1. Betalen

Ook bij de betaalmethodes die je wilt gebruiken dien je oplettend te zijn. Een typisch Nederlandse eis is dat je tenminste één methode moet aanbieden waarmee achteraf kan worden betaald. Hoewel dit in Duitsland geen vereiste is, blijkt het merendeel van de Duitse consumenten bij voorkeur achteraf met factuur te willen betalen. In het Verenigd Koninkrijk geldt weer de eis dat tenminste één methode moet worden aangeboden waar geen transactiekosten aan zijn verbonden.

Zoals je ziet dient de grensoverschrijdende webwinkelier met de nodige zaken rekening te houden. Van één digitale markt kun je dan ook zeker niet spreken. Dit heeft de EU ertoe genoopt een strategie op te zetten die voor meer eenheid op de Europese digitale markt moet gaan zorgen. Tot het zover is, zullen we helaas onze weg moeten vinden door de verschillen die er nu nog zijn. Wil je een webwinkel buiten Nederland openen? Laat je dan dus goed informeren! De volgende link kan je daarbij helpen.