Home / Nieuws & Blogs / Waarom zijn artikelkopjes niet relevant in het contract?

Waarom zijn artikelkopjes niet relevant in het contract?

| 1 mei 2015

Vrijdag contractdag: wat staan er toch een rare clausules in veel ICT-contracten. Bij het schrijven van ons Handboek ICT-contracten kwamen we er heel wat tegen, en in deze vrijdagmiddagreeks bespreken we de meest in het oog springende. Vandaag: waarom zijn artikelkopjes niet relevant in het contract?

The section headings contained in this Agreement are for reference purposes only and shall not affect in any way the meaning or interpretation of this Agreement.

Met een headings-artikel wordt bepaald dat de kopjes (headings) boven artikelen, en vaak ook de inleidende vetgedrukte korte aanduiding van artikelen, geen deel uitmaken van de overeenkomst.

Wederom komt deze clausule uit de Amerikaanse rechtspraktijk, waar vaste jurisprudentie is dat uit kopjes en dergelijke de bedoeling van partijen volgt, hetgeen de toepasselijkheid van een artikel kan beperken (vergelijk de systematische wetsinterpretatie in Nederland). In Nederland is ons geen jurisprudentie bekend waarin dit speelt. Tegelijk kunnen wij ons ook niet voorstellen dat het opnemen van een dergelijke clausule kwaad kan.

De Haviltex-norm brengt met zich mee dat naar de bedoelingen van partijen wordt gekeken, en de kopjes kunnen daarbij van invloed zijn (zie ook de jurisprudentie aangehaald onder “Entire agreement” vorige week). Het opnemen van deze clausule zal dus naar Nederlands recht waarschijnlijk geen effect hebben.

handboek-ict-contracten-3d-75pxKoop het Handboek ICT contracten!
Meer lezen over deze en andere, wél nuttige contractsclausules? Bestel dan nu het Handboek ICT-contracten. In een kleine 300 pagina's worden meer dan 30 ICT-contracten en meer dan 50 verschillende contractsclausules in detail besproken. Inclusief voorbeeldteksten, alternatieven en analyse.