Home / Nieuws & Blogs / Wat als facturen te laat betaald worden?

Wat als facturen te laat betaald worden?

15 april 2013

Ongetwijfeld voor velen een ergernis, facturen die te laat betaald worden. Afgesproken betaaltermijnen die om wat voor reden dan ook niet gehaald worden komen nog al eens voor in deze tijd. Sinds maart van dit jaar zijn er afspraken gemaakt over het vastleggen van de termijnen. Kun je de klant een extra zetje geven om te zorgen dat facturen op tijd betaald worden?

Dat kan. Bij overschrijding van de afgesproken betaaltermijn mogen er direct incassokosten in rekening gebracht worden. Er hoeft geen aanmaning meer verstuurd te worden met het laatste dringende verzoek om de factuur nu toch echt te gaan betalen (het mag natuurlijk wel!). Voor B2C geldt echter nog wel dat er een aanmaning gestuurd moet worden.

De logische vervolgvraag is natuurlijk hoe hoog die incassokosten dan mogen zijn? Voor B2C zijn deze tarieven vastgelegd (te vinden op Rechtspraak.nl als deze de DDoS aanvallen te boven is gekomen). Bij B2B transacties kunnen deze tarieven vrij bepaald worden, mits ze redelijk zijn uiteraard. Geregeld gebeurt dit in algemene voorwaarden, dit is geen verplichting maar zeker wel aan te raden. Als er niets is afgesproken is het minimale bedrag € 40,-.

Uiteraard kan ook de wettelijke rente in rekening gebracht worden, de wettelijke rente bij handelstransacties zoals dat zo mooi heet. Reden te meer om als schuldenaar rekeningen tijdig te betalen, al is dat in tijden van crisis soms makkelijker gezegd dan gedaan.

Genoeg maatregelen om een schuldenaar tijdig te laten betalen? Dat valt te bezien, op papier klinkt dit goed maar in de praktijk blijkt het vaak minder makkelijk. Natuurlijk kun je een deurwaarder inschakelen en/of naar de rechter stappen om een vordering te innen. Maar zeg eerlijk, doe je dat ook voor een vordering van € 200,-?