Home / Nieuws & Blogs / Watson Analytics: de uitkomst voor Big Data?

Watson Analytics: de uitkomst voor Big Data?

| 22 september 2014

Uit onderzoek blijkt dat veel organisaties over immens veel data beschikken. Het gebruik van data mining tools voor Big Data analyses zou voor deze organisaties zeer gunstig kunnen zijn. Big Data analyses kunnen namelijk, mits goed toegepast, zorgen voor meer winst, meer innovatie en niet te vergeten ook meer tijdsbesparing. Toch blijkt het voor organisaties niet eenvoudig de ´juiste Big Data aanpak´ te vinden. Zo blijkt uit onderzoek van Gartner dat van de 302 ondervraagde bedrijven, slechts 13% daadwerkelijk actief gebruik maakt van Big Data. Daarentegen heeft wel 73% van de ondervraagde bedrijven plannen om de komende twee jaar te investeren in Big Data.

Wellicht komt IBM voor deze organisaties precies op het juiste moment met een oplossing. IBM is bezig met het testen van de dienst Watson Analytics, waarvan het de bedoeling is dat deze voor organisaties vragen over datasets kan beantwoorden. Voor alle organisaties die op het moment moeite hebben met het analyseren van datasets zal deze dienst de uitkomst zijn.

Veel organisaties kampen namelijk met het probleem dat data mining tools te ingewikkeld zijn. Met Watson Analytics zijn organisaties in staat, om zonder een data analyst, de juiste beslissingen te maken op basis van data analyses. Dit betekent dat elke organisatie kan profiteren van de voordelen die Big Data met zich meebrengt. En dat zonder verstand te hebben van het analyseren van data! Geweldig toch?

Ja, het is inderdaad een veelbelovende ontwikkeling op het gebied van Big Data. Wel is het de vraag in hoeverre deze dienst juridisch wenselijk is. Waar voorheen bij een Big Data analyse nog een data analyst te pas kwam, zal dit bij het gebruik van Watson Analytics niet meer nodig zijn. Een Big Data analyse zal dus geheel geautomatiseerd zijn en volledig gebaseerd op een ‘the computer says’ grondslag. De wet verbiedt echter het onderwerpen van een individu aan een geautomatiseerd besluit. Dit houdt in dat er geen besluiten genomen mogen worden enkel op basis van een Big Data analyse, bijvoorbeeld het vaststellen van klantprofielen, wanneer dit besluit aanmerkelijke rechtsgevolgen kan hebben voor een individu.

Een besluit dat impact heeft op een individu, mag dus niet enkel gebaseerd zijn op een uitkomst van bijvoorbeeld Watson Analytics. Er zal altijd enige menselijke tussenkomst moeten plaatsvinden om een dergelijke beslissing te kunnen rechtvaardigen. Daarnaast eist de wet ook dat een geautomatiseerde beslissing uitgelegd moet kunnen worden. Dit zal alles behalve eenvoudig zijn, aangezien Watson Analytics nou juist wordt ingeschakeld om onbegrijpelijke data analyses uit te voeren.

Voor bedrijven die Watson Analytics in de toekomst willen inzetten voor het maken van Big Data besluiten die rechtsgevolgen kunnen hebben voor een individu, geldt dus dat zij een goede data analyst nog niet de deur kunnen wijzen. Het is zoals gezegd een veelbelovende ontwikkeling, maar daar zitten nog wel wat juridische haken en ogen aan.